Ulf Birgersson från Länsstyrelsen har i samråd med markägaren Catharina Stenbock Lewenhaupt utarbetat planerna naturreservatet Norra skogen. Foto: Sacharias Källdén

Gammal naturskog på Ornö ska bli naturreservat

Nästan orörd skog kommer Haningeborna få njuta av när en del av Norra Ornö blir naturreservat. I den trolska skogen ryms träd med 150 år på nacken, mossbevuxna stockar en badvänlig sjö.

  • Publicerad 14:39, 26 feb 2021

Skogen har stått orörd under lång tid.

Ornö välkomnar oss med gråväder denna februaridag då kylan börjar släppa sitt grepp. Markägaren Catharina Stenbock Lewenhaupt möter upp vid färjeläget för vidare färd i kolonn till en upplogad plats i närheten av det nya naturreservatet.

– Vi hade under många år tänkt att vi skulle göra någonting av den här fina skogen. Den hade stått orörd i många år och vi ville anlägga en väg för att avverka, eller snarare gallra, en del skog. Det behövdes i en så gammal skog, säger hon.

Catharina Stenbock Lewenhaupt tog kontakt med Länsstyrelsen, men där tyckte man inte att det var någon bra idé att ta ned träd i området. Redan 1983 pekades det ut som värdefullt för naturvården och friluftslivet i länet, i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Så 2017 påbörjade Catharina Stenbock Lewenhaupt och Länsstyrelsen en dialog om att skapa ett naturreservat. En dialog som nu lett till att naturreservat blir verklighet. Det ska troligtvis få namnet Norra skogen.

Nöjda. Ulf Birgersson från Länsstyrelsen, markägare Catharina Stenbock Lewenhaupt och kommunekolog Tiina Laantee är glada över det blivande naturreservatet. Foto: Sacharias Källdén

"Har stått orörd länge"

Den här vinterdagen ligger snötäcket så djupt på Ornö att det inte är möjligt att ta sig in i Norra skogen. Men hade det varit en annan tid på året hade man kanske siktat både storlom och fiskgjuse, eller kanske fått en glimt av den skygga bävern som ska finnas runt Nybysjön. Eller bara strövat runt i den mäktiga skogen.

– Området har ju kvaliteter som skogar som brukas idag inte har, säger Ulf Birgersson, handläggare vid Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd. Skogen har stått orörd under lång tid, man har brukat den väldigt, väldigt försiktigt.

Att så här pass stora områden relativt orörd naturskog finns bevarade är inte så vanligt. Och att det har varit orört så länge gör att det finns speciella kvaliteter i skogen som är skyddsvärda.

– I och med att det har varit skog under lång tid med naturliga störningar som när träd ramlat eller dött, har det gett förutsättningar för arter som behöver växtplatser som till exempel en död gran eller en död tall, säger Ulf Birgersson.

Start och mål. Platsen där parkeringen ligger kommer att vara start- och slutpunkt för en stig in i skogsområdet. Foto: Sacharias Källdén

Blir ett utflyktsmål

För Haninge kommun och Haningeborna blir, vid sidan av att höga naturvärden nu skyddas, Norra skogen ytterligare ett tillskott och utflyktsmål för friluftslivet.

– Det här är ju ett upplevelsevärde för många att upptäcka, finnas i och njuta av. I Haninge kommun vänder vi oss förstås i första hand till våra egna kommuninvånare, men det blir ju en tillgång för hela regionen, säger Tiina Laantee, kommunekolog i Haninge.

Norra skogen på Ornö

Skogsområdet ligger på norra Ornö och omfattar cirka 370 hektar varav 20 hektar utgörs av Nybysjön.

När området formellt blir ett naturreservat kommer det att göras mer tillgängligt för allmänheten, dels genom en parkering som är den tänkta startpunkten för ett besök, och dels genom att en stig anläggs i området upp till Nybysjön och i en slinga tillbaka till parkeringen.

När ett naturreservat inrättas på privat mark så avstår markägaren från att själv utnyttja marken. Som kompensation betalar Naturvårdsverket, alltså staten, ut en så kallad intrångsersättning till markägaren.

Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och ska motsvara minskningen av markens marknadsvärde och den långsiktiga avkastning skogen skulle ha gett om den hade brukats.

Vilken intrångsersättning som kan vara aktuell när det gäller Norra skogen är ännu inte färdigförhandlat mellan Naturvårdsverket och markägaren.

Visa merVisa mindre

Foto: Sacharias Källdén

Ska ut på remissrunda

Ännu finns inget formellt beslut om naturreservatet men Länsstyrelsen och ägarfamiljen är överens om att bilda ett reservat. Nu ska Länsstyrelsen ta fram ett förslag till beslut som i höst ska ut på remiss. Markägaren Catharina Stenbock Lewenhaupt är mycket nöjd med att skogsområdet nu ska bli ett naturreservat.

– Det känns väldigt bra. Speciellt som man bevarar den här fina skogen till kommande generationer. I dagens läge när man hugger ned så mycket skog i hela världen känns det extra bra att man kunde göra det här.

Sommarskrud. Vitmossebeklädda hällmarker och ett gammalt träd som fallit i Norra skogen på Ornö. Foto: Länsstyrelsen