Gamla och nya Lidingöbron intill varandra. Foto: arkivbild

Gamla Lidingöbron nu – listad som hotad bebyggelse

Gamla Lidingöbron har klassats som ett hotat byggnadsverk på Svenska byggnadsvårdsföreningens så kallade gula lista. – Gamla Lidingöbron är unik. Internationellt är den här typen av broar något man vill lyfta fram och bygga sitt varumärke kring, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare.

  • Publicerad 12:19, 19 nov 2018

Gula listan är en lista över hotad bebyggelse och byggnadsverk i hela Sverige. I Stockholmstrakten finns runt 30 objekt på listan. Bland andra slottet på Storholmen som hotas av rivning och det flytande badhuset i Liljeholmen.

Sedan i fredags är också Gamla Lidingöbron gullistad.

– Gamla Lidingöbron är unik. Den här typen av broar – fackverksbroar, eller bågbroar –  har försvunnit i takt med att man byggt moderna broar, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Internationellt älskar man gamla broar

Han hävdar att bron är värd att bevara och att den kanske skulle betraktas annorlunda i ett annat land.

– Internationellt är den här typen av broar något man vill lyfta fram och bygga sitt varumärke kring, säger han.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening med syftet att skydda bebyggelse från alla tider genom att sprida kunskap och jobba med opinionsbildning.

– Med gula listan vill vi skapa uppmärksamhet. Vem som helst kan föreslå ett objekt.  Sedan gör vi en objektiv bedömning utifrån vad objektet har för kulturhistoriska värden. Vi är en ideell förening och har tyvärr inga muskler att komma med utredningar eller djupare förslag, säger Stephan Fickler.

I fallet Gamla Lidingöbron har det kommit fram att rivningsbeslutet forcerades fram och i praktiken fanns små möjligheter för allmänheten att påverka. Är det vanligt på gula listan?

– Ofta handlar det om  en process som inte gått rätt till och en demokratiskt process som varit ett spel för galleriet.

Stockholms läns museum, länsstyrelsen och Skönhetsrådet har också hävdat att bron har ett kulturhistoriskt värde. Bör en kommun ta hänsyn till det?

– Om det finns en expertis som sagt ifrån, då ska man lyssna på den.

Det är redan bestämt att en ny bro ska byggas. Var tycker du att Lidingö stad ska göra?

– Jag tycker man ska backa och göra ett omtag. Och ställa sig frågan: Vad är bäst för lidingöborna? Vad är bäst ur en kulturhistorisk aspekt och vad gäller resursanvändning.