PÅ GÅNG. På enplanshuset i Tullinge centrum vill man nu bygga 80–100 nya lägenheter för unga. Foto: Albin Tingstedt

Gamla Konsum kan bli bostäder för unga

Mellan 80 och 100 nya hyreslägenheter kan bli verklighet ovanpå Konsums gamla lokaler i centrala Tullinge. Planerna är i ett tidigt skede, men så här i startgroparna är kommunen intresserade av att genomföra planen.

  • Publicerad 06:47, 27 apr 2021

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka har gett tummen upp åt att en noggrannare utredning tar fart om 80–100 nya lägenheter vid Konsums gamla tillhåll i Tullinge centrum.

Enligt planansökan rör det sig om mindre hyreslägenheter, förslagsvis ett rum och kök, som i första hand ska upplåtas till unga personer "inte minst med tanke på det kollektivnära läget", går det att läsa i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Man hoppas också kunna fylla bottenvåningen med mindre serviceverksamheter, som kafé.

Många utredningar

Men innan det kan bli tal om något definitivt besked om de nya bostäderna blir av eller ej, måste en del saker utredas.

På tomten råder en detaljplan från 1988 som gäller för centrum och handel. För att de nya lägenheterna ska få lov att byggas där det är tänkt, måste en ny detaljplan för bostäder godkännas.

Vidare poängterar samhällsbyggnadsförvaltningen att en hel del utredningar måste göras i det fortsatta planarbetet, som utredningar kring buller, dagvatten, trafik- och parkering samt ett gestaltningsprogram.

Förvaltningen bedömer heller inte att de nya bostäderna skulle medföra några negativa konsekvenser ur sociala, miljö- eller ekonomiska aspekter.

Om att flyter på som det ska, räknar kommunen med att kunna anta en ny detaljplan under det andra kvartalet 2023.