Försäljningen av Gamla Karolinska får vänta. Foto: Arkivfoto

Gamla Karolinska kan komma att behövas

Sjukhuset är i det närmaste tömt efter helgens flytt till Nya Karolinska – men en försäljning av det gamla sjukhuset är satt på vänt. Många menar att landstinget kommer att behöva lokalerna.

  • Publicerad 04:51, 27 okt 2018

Efter helgens flytt är i princip hela Gamla Karolinska sjukhuset tömt. Vad lokalerna nu ska användas till är inte klart.

Tanken var att sälja huvudbyggnaden, och husen intill, till investeringsbolaget Niam AB för 2,3 miljarder kronor.

Enligt avtalet skulle landstinget sedan kunna hyra lokalerna till en kostnad av 162 miljoner kronor per år, plus förvaltningskostnader, som längst till 2020. Detta för att säkerställa vårdplatser under bygg- och flyttperioden.

Vårdplatserna behövs

Men affären stoppades, efter kraftig kritik. Såväl läkare som oppositionspolitiker menade att vårdplatserna i Gamla Karolinska kommer att behövas under en längre tid.

Detta inte minst för att antalet vårdplatser på Nya Karolinska är färre än i det gamla sjukhuset. Förlossningen går till exempel från 54 rum på Gamla Karolinska till 24 på NKS.

Nu har landstingets nya blågröna styre i sin koalitionsplattform kommit överens om att det ska göras en ny analys av lokalbehoven.

Försäljningen av Gamla Karolinska ”ska anstå till dess att lokalbehoven kan anses tillgodosedda och marknaden är gynnsam” skriver de.

Byggdes på 30-talet

Karolinska sjukhuset i Solna började byggas under 1930-talet med Carl Westman som huvudarkitekt. Entrébyggnaden stod klar 1940. Därefter har sjukhuset byggts ut successivt.

Astrid Lindgrens barnsjukhus byggdes på 1990-talet.

Om och när sjukhuset säljs så är planen att bygga bostäder på området. Huvudbyggnaden lär dock inte rivas, då den är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Det är framför allt fasaden som man vill behålla.