Gamla fick fel mediciner

  • Publicerad 11:14, 18 aug 2014

Österåker En sjuksköterska förväxlade två dosetter med liknande mediciner när hon delade ut dem till boende på Solskiftets äldreboende.

Först efter tre och ett halvt dygn upptäcktes missen av annan personal. Ingen åtgärd krävdes för de patienter som fick fel medicin, men händelsen har Lex Maria-anmälts.

Anmälan slår fast att misstaget hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.