Gamla fabriker rivs – och marken saneras

I åratal har Beckers gamla fabriker förfallit på Lövholmen, mellan Gröndal och Liljeholmen. Men de senaste månaderna har förbipasserande dag för dag kunnat följa rivningsarbetet. Men det kommer att dröja innan Lövholmen blir ett levande område igen.

  • Publicerad 05:00, 20 maj 2020

Det här är en del av serie om industriområdet Lövholmen. Om dåtidens fabriker, nutidens rivning och framtidens bostadskvarter. Det här är del 2: Rivningen.


Fastigheterna på industriområdet i Lövholmen ägs av Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget. I framtiden är det tänkt att tusentals bostäder ska byggas här – men först måste de gamla fabriksbyggnaderna rivas och marken saneras. I marken finns bland annat polyaromatiska kolväten, som kan framkalla cancer, och tungmetaller som koppar, bly, kadmium och zink. I byggnaderna finns också arsenik.

– Vi sanerar hela området, ända ner till berget. Det är så förorenat, säger Weine Svensson, marknadsområdeschef på Skanska.

Skanska räknar med att saneringen tar cirka två år.

Hasse Carlsson och Weine Svensson. Foto: Christian Lärk

Renar vattnet och skickar bort förorenad jord

Alla som befinner sig på området måste ha skyddsutrustning bestående av hjälm, skor med stålhätta eller stövlar, skyddsglasögon och handskar. På ett ställe där ett djupt hål grävts i marken har byggnadsarbetarna använts skyddsmask för att inte andas in gifterna som finns lagrade i marken.

Rivningens ”hotspot”, där föroreningarna i marken är som värst, ligger precis vid kolsyrefabriken till vänster och ”smedjan” i mitten, områdets äldsta byggnad. I det här området måste byggnadsarbetarna ha full skyddsutrustning och ansiktsmask. Foto: Christian Lärk

Vid vattnet har Skanska satt upp en vattenreningsanläggning, eftersom vattnet som grävs upp med schaktmassorna är för förorenat för att släppas ut i Mälaren.

– Samtidigt rinner regnvattnet rätt ner i Mälaren och tar med sig gifter från marken. Tänk att det finns folk som badar här på sommaren! säger produktionschefen Hasse Carlsson som basar för en stor del av saneringen.

Skanska renar vattnet från schaktmassorna innan det släpps ut i Mälaren. Foto: Christian Lärk

Vattenreningsverket är placerat precis vid Mälaren. Foto: Christian Lärk.

Jorden som grävs upp ersätts av ny. Den förorenade fraktas bort för att tas om hand.

Hela området luktar fränt, men den som gått förbi och känt lukter behöver inte vara orolig.

– Det är inte farligt om man känner lukten på håll. Vi mäter halterna hela tiden, säger Hasse Carlsson.

Skanska ansvarar bara för en del av området. De andra byggbolagen har inte börjat med sanering eller eventuella rivningar än. Färgfabriken, i bakgrunden, kommer att vara kvar även i framtiden. Foto: Christian Lärk

Vill riva fler byggnader

Flera av byggnaderna behöver rivas för att saneringen ska kunna göras och för att bostäder ska kunna byggas. Men hittills har bara två byggnader och en gångpassage fått rivningslov. Det är spredfabriken och nya färgfabriken, som är närmast Lövholmsvägen. Det är de byggnaderna som Skanska börjat riva.

– Vi valde att börja sanera utan detaljplan. Vi har sökt fler rivningslov, men de behöver utredas. Det som inte får rivas ska inkluderas i ett framtida bostadsområde, säger Weine Svensson.

Innan saneringen och rivningarna började hyrdes delar av lokalerna ut. Men många är också i väldigt dåligt skick. Foto: Christian Lärk

Byggnaderna mot Lövholmsvägen började rivas i februari. Byggnaderna rivs inifrån och ut, för att störa omgivningen så lite som möjligt. Foto: Christian Lärk

Under flera år har personer tagit sig in på området, bland annat för att måla graffiti. ”Det är livsfarligt”, säger Hasse Carlsson. Foto: Christian Lärk