VACCINATION. Bakom de grå draperierna döljer sig lokalen i Väsby Centrum där fas 2 i vaccineringen mot covid-19 ska ske. Foto: Mimmi Agelii Hellström

Gamla Clas Ohlson blir vaccincentral

Nu står alla över 65 år på tur att vaccineras mot covid-19 i Väsby. Efter flera veckors letande är det äntligen klart med lokal – men ingen vet när vaccinet kommer.

  • Publicerad 07:30, 28 feb 2021

LOKALJAKT. Mimmi Agelii Hellström, versamhetschef på Capio vårdcentral i Upplands Väsby, söker med ljus och lykta efter vaccineringslokal till fas 2. Foto: Privat

Många kommer med rollatorer och här kan logistiken in och ut skötas på ett smittsäkert sätt.

Tf samhällsbyggnadschef Åsa Engwall. Foto: Ricki Giorgi

De äldre på boenden och vårdpersonal är färdigvaccinerade i Upplands Väsby, men fas 1 av vaccineringen är ännu inte avslutad. Vaccineringen för personer med hemsjukvård och hemtjänst planeras att påbörjas vecka 9 – så snart vaccin finns. Samma gäller för fas 2 –vaccineringen kan inledas när tillgången till vaccin säkrats.

Region Stockholm gav primärvården i Upplands Väsby i uppdrag att i samarbete med kommunen ordna lokal – något som visade sig inte vara helt lätt.

– Problemet ät att vi inte vet när vi får vaccinet. Vi har varit redo sedan januari och har haft en jättebra planering, men det ändras eftersom vaccinet dröjer, säger Mimmi Agelii Hellström, verksamhetschef vid Capio vårdcentral i Väsby Centrum.

Jakten på den perfekta lokalen

Tillsammans med de andra tre vårdcentralerna i kommunen fick de i uppdrag att ordna lokal för vaccinering i nästa fas. En av vårdcentralerna hade redan ordnat lokal, men för de övriga tre har jakten pågått i flera månader.

Men nu är det klart: Det blir Clas Ohlsons gamla lokaler på övervåningen i Väsby Centrum.

– Det är en stor och bra lokal, som både har rulltrappa och hiss. Många kommer med rollatorer och här kan logistiken in och ut skötas på ett smittsäkert sätt, säger Mimmi Agelii Hellström, som även vill rikta ett stort tack till kommunens alla kyrkor som har erbjudit hjälp.

Åsa Engwall, tf samhällsbyggnadschef vid Upplands Väsby kommun, är också nöjd.

– Jakten på den ur vaccinationssynpunkt mest optimala lokalen har landat i en lokal mitt i Väsby. Efter ett intensivt samarbete mellan olika kontor internt på kommunen och fastighetsägaren har vi nu kunnat skriva ett mycket förmånligt avtal.

Har inte kommunen egna lokaler som kan användas?

– Det är inte helt enkelt. Vi hade till exempel kunnat vara i Vilundahallen som nu åter har öppnat efter vattenskadan, men då hade idrottsverksamheten inte kunnat komma i gång. Det måste vara en bra kombination av volym, geografiskt läge, utformning och tillgänglighet, och där mötte inte kommunens lokaler alla krav, säger Åsa Engwall.

Avtalet är på fyra månader och gäller från 1 mars.

– Vi har väldigt glada och lättade kollegor i både kommunen och på vårdcentralerna nu. De har jobbat intensivt för att få till en lösning.

Stökade till det

Folkhälsomyndigheternas nya riktlinjer för fas 2 stökade också till det i planeringen.

– När åldern sänktes från 70 plus till 65 plus fick vi plötsligt betydligt fler personer att vaccinera. Då måste lokalen och logistiken vara säger Mimmi Agelii Hellström.

Runt 5 800 personer ingår nu i fas 2 i Upplands Väsby kommun. Enligt vaccintillverkarens nuvarande leveransplan får Region Sockholm fram till vecka 11 små leveranser, enligt Mimmi Agelii Hellström.

När kan vaccineringen komma i gång?

– Det vet vi inte än, men vi hoppas på mitten av mars. Ingen kommer att missa det, vi går ut med information i alla tänkbara kanaler.

Mimmi Agelii Hellström passar också på att skicka med en varning.

– Om någon ringer och erbjuder vaccin hemma hos dig och vill ha betalt är det bedragare. All vaccinering är kostnadsfri och sker i våra lokaler.

Dags för fas 2

Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Personal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. Vuxna som lever med någon som har hemtjänst. Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar nära covid-sjuka.

Fas 2: Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter. Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Personer 18 år och äldre som får insatser enligt LSS. Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning. Personal inom vård och omsorg.

Fas 3: Personer i åldern 60–64 år. Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa smittskyddsråd. Personer i åldern 18–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning vid vocid-19: Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke, hypertoni, kronisk lungsjukdom, svår och instabil astma, extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar, flerfunktionshinder, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes typ 1 och 2, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, downs syndrom. Personer som lever i socialt utsatta situationer.

Fas 4: Personer 18 år som inte prioriterats i tidigare faser. Om brist på vaccin skulle uppstå bör prioritering ske utifrån ålder och socioekonomi.

Visa merVisa mindre

VACCINATION. Bredvid skoaffären på övre plan i Väsby Centrum kommer vaccinationen i fas 2 att äga rum. Foto: Mimmi Agelii Hellström