Gamla byggnader utan skydd

Nu schaktar grävskoporna på den plats där Hannebergsgården en gång stod. Men de sista byggnaderna från gamla Huvudsta saknar fortfarande skydd.

  • Publicerad 01:15, 17 dec 2016

Det här är byggnader som är
typiska för sin tid

Av Huvudsta municipalsamhälle återstår i dag fyra byggnader. Bara Gamla Huvudsta skola, tidigare Kulturskolan, har ett reellt skydd.

Övriga tre: Storgatan 23 från 1900-talets början, flerfamiljsvillan på Klippgatan 4 och Frälsningsarméns gamla hus på Skytteholmsvägen 11 från 1890-talet (i dag förskola) saknar helt skydd i detaljplaner. Socialdemokraternas representant i byggnadsnämnden, Martin Eliasson, har reagerat på Hannebergsgårdens öde och kräver i en motion att den kvarvarande bebyggelsen i gamla Huvudsta ska skyddas i detaljplaner.

– Det gamla Huvudsta är på väg att försvinna. Omvandlingen har gått från kvarter till kvarter. Det här är byggnader som är typiska för sin tid och måste skyddas om det ska finnas något historiskt arv kvar, säger
Eliasson.

När Hannebergsgården på Sagogatan revs tidigare i år gick det snabbt. Den gamla prästgården från 1927 hade inget skydd i detaljplanen. Tvärtom fanns det sedan tidigare en outnyttjad byggrätt. När fastighetsbolaget begärde rivningstillstånd fanns det egentligen inte så mycket att göra. Enda möjligheten att rädda Hannebergsgården hade varit ett nytt detaljplaneuppdrag från kommunstyrelsen – men så blev det inte.

– Hannebergsgården visar hur svårt det är att rädda enskilda byggnader om de inte har någon form av skydd i detaljplaner, säger Martin Eliasson.

Stadsledningsförvaltningen skriver i sitt yttrande över motionen att det inte finns någon anledning att pröva byggnadernas kulturhistoriska värde i dagsläget. Det kan ändå göras ”om och när det är aktuellt med en detaljplaneändring”, skriver förvaltningen.

Kommunstyrelsens majoritet gick på samma linje.

Byggnadsnämnden ordförande Torsten Svenonius (M) sitter även i kommunstyrelsen:

– Det är inte så att vi vill riva de här husen. I Hannebergsgårdens fall fanns det redan en byggrätt sedan tidigare. I fråga om de tre byggnaderna som nämns i motionen så finns de angivna med sin nuvarande status i detaljplanerna. Rent teoretiskt kan man söka rivningslov för en byggnad inom den befintliga planen men det blir i så fall en sak vi får ta ställning till då, säger han.