Gamla Stäketbron har snart gjort sitt. Foto: Åsa Sommarström

Gamla broar måste lagas eller bytas – annars stannar länet

När broar går sönder blir det snabbt kaos. Trafikverket håller därför hård koll på 1 200 broar i Stockholms län. Några av dem måste snart renoveras grundligt – eller bytas ut. Andra måste breddas rejält för att klara trafiken.

  • Publicerad 05:00, 16 mar 2020

När Stäketbron invigdes 1926 var den toppmodern. Den öppningsbara bron, mellan Upplands-Bro och Järfälla, var i många år den enda över Stäksundet, och tillräcklig för sin tids trafik.

Nu är den i stället en besvärlig patient. Trafikverket har lappat och lagat i många år, men den slitna betong- och stålkonstruktionen är bortom räddning.

Gamla Stäketbron är i mycket dåligt skick. Foto: Åsa Sommarström

– Om fem år ska den vara utbytt mot en ny bro. Den ska också vara öppningsbar och den ska hålla i minst 120 år. Fram tills dess fortsätter vi att göra livsuppehållande åtgärder, säger Louay Melki, projektledare vid Trafikverket och ansvarig för brounderhållet i Stockholms län.

Kaotiskt efter olyckor

Stäketbron är en av 1 200 broar som Trafikverket förvaltar i Stockholms län. Att hålla dem i gott skick är ett digert arbete. Och helt nödvändigt, för om broar plötsligt slutar fungera blir det snabbt kaotiskt.

Exempel saknas inte. 2005 lamslogs trafiken när ett fartyg körde på Essingeleden.  2016 höll delar av Södertäljebron stängt i två månader sedan en en lastbil kraschat i in bron. I januari i år blev köerna enorma när Skurubron stängdes under rusningstrafik, sedan en sprängning gått fel.

Bilköer när Skurubron stängdes av i januari. Foto: Stefan Källstigen

Det här berodde på olyckor men visar hur akut trafikläget kan bli om ålderstigna broar inte lagas i tid.

Några ras (som i Genua i Italien) finns det dock ingen risk för i Stockholm, betonar Louay Melki.

– Vi håller god koll på våra broar. Minst vart sjätte år gör vi huvudinspektioner. Däremellan gör vi särskilda inspektioner där vi ser över skador som vi känner till. Sedan renoverar vi, enligt en underhållsplan som löper fem år i taget, säger han.

Essingeleden lagas ständigt

Trafikverket lagar mellan 50 och 100 broar varje år i Stockholms län. Många byggdes på 1960- och 70-talen och börjar alltså bli till åren. Trasiga kantbalkar, slitna brofogar och läckande tätskikt hör till de vanligaste skadorna. Bjässen i sammanhanget är Essingeleden.

Den invigdes 1966, avsedd för 80 000 fordon per dygn. I dag trafikeras den av cirka 140 000. Stora reparationer har gjorts de senaste 15 åren, av bland annat brofogar och brolager. Fler är på väg.

– Under en period var fordon över 60 ton förbjudna på flera av Essingeledens broar, men vi har ökat bärigheten successivt. I dag är kvaliteten på dem hyfsad. Vi håller noga kontroll på hur de utvecklas och renoverar efter hand, säger Joachim Jacobsson, projektledare på Trafikverket och ansvarig för Essingeleden och alla öppningsbara broar i länet.

Vårbybron stod klar 1996 men håller redan på att bli för liten. Foto: Åsa Sommarström

Två broar breddas

När Förbifart Stockholm är klar 2030 ska trycket på Essingeleden minska, är kalkylen. På andra broar väntas belastningen däremot öka, på grund av ökad trafik i och med Förbifarten. Både Vårbybron och Södertäljebron ska byggas ut för att klara det.

– Södertäljebron är för trång redan i dag, med sina två körfält. Därför ska den få tre körfält i båda riktningarna, säger Joachim Jacobsson.

Södertäljebron (motorvägsbron till vänster). Foto: Åsa Sommarström

Fakta

Broar i länet som ska renoveras, bytas ut eller blir större

Essingeleden

8 km lång motorled, mellan Solna och Västberga. Invigd 1966. Hälften är broar och viadukter.

Essingeleden. Foto: Mostphotos

Brister: Fogarna av stål och gummi leder bort vatten och gör att bron kan röra sig när den krymper och vidgas vid temperaturväxlingar. De slits hårt och byts ut efter hand, sedan tio år tillbaka. Brolagren ger bron något att röra sig på. De bestod från början av stålkulor men byts ut mot lamell när de blivit spröda.

Planerade renoveringar: Pelarna på Gröndalsbron ska förstärkas 2022, under vattenytan. Om tio år ska översta delen av betongen ska bytas ut på Hägerstensviadukten. Man inväntar att Förbifart Stockholm ska bli klar.

Gamla Stäketbron

Gamla Stäketbron. Foto: Åsa Sommarström

Öppningsbar svängbro mellan Järfälla och Upplands-Bro, över Stäketsundet. Byggd 1910. Flyttades från Södertälje kanal till Stäket 1926.

Brister: Stålkonstruktion är angripen av rost och betongen mycket hårt sliten.

Planerad åtgärd: Rivning om fem år. Då ska en ny, öppningsbar bro stå klar intill.

Strax intill finns två parallella motorvägsbroar, invigda 1967. De är i gott skick, efter byte av kantbalkar och andra mindre reparationer.

Trafikplats Glädjen

Trafikplats Glädjen. Foto: Åsa Sommarström

Brorondell över E4 i Upplands Väsby, från 1963. En lastbil har kört på underdelen av bron, som skadats.

Planerad åtgärd: Reparation nattetid, vecka 26–31. Ett körfält stängs då av under bron.

Stocksundsbron

Stocksundsbron. Foto: Åsa Sommarström

Trafikverket har planerat att bygga om Trafikplats Bergshamra och körfälten över Stocksundsbron (invigd 1992), för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Samråd och bullerinventeringar gjordes 2017. 2018 pausades planerna. Orsaken var att investeringen inte fanns med i regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen 2018–2029. När finansiering finns återupptas planerna.

Vårbybron

Vårbybron. Foto: Åsa Sommarström

Två parallella broar på E4/E20 över Fittjaviken. Invigd 1996. Bron behöver byggas om eller bytas ut. Orsaken är att trafiken väntas öka när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn är klara.

Planerad åtgärd: Dagens tre körfält ska öka till minst fem, i varje riktning. Klart 2026.

Södertäljebron

Södertäljebron (motorvägsbron  mitten). Foto: Åsa Sommarström

Två öppningsbara motorvägsbroar över Södertälje kanal från 1965. Kapaciteten är för liten. Lyftspannens stål och maskineri måste uppdateras.

Planerad åtgärd:  Breddning från två till tre körfält i varje riktning. Planerad start år 2023. Ska vara klart när Förbifart Stockholm öppnas.

Skurubron

Skurubron. Foto: Åsa Sommarström

Två betongbroar från 1915 och 1957 mellan Nacka och Värmdö. De har länge varit en flaskhals på väg 222, med smala körfält och kurvor som ger dålig sikt.

Åtgärd: I december 2019 startade bygget av en ny bro med tre körfält i varje riktning. Klart hösten 2022. En av de gamla broarna byggs om till gång- och cykelväg, den andra till lokalväg. Klart under 2024.

Nya Lidingöbron

Nya Lidingöbron. Foto: Åsa Sommarström

Invigd 1971. Bron förbinder Ropsten med Lidingö (ej att förväxla med Gamla Lidingöbron som just nu byts ut och är till för för cyklister, fotgängare och spårtrafik).

Brister: De slitna brolagren ska bytas ut under 2022. Det ska göras i etapper, nattetid.

 

 

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre