Gamla biblioteket kan bli till en skola. Centrumägaren söker bygglov. Foto: Mitt i/Lidingö stad

Gamla biblioteket kan bli skola – centrumägare söker bygglov

Centrumägaren Grosvenor har lämnat in en ansökan om att göra gamla biblioteket i centrum till skola. Men staden har inget behov av en ny grundskola. – Inte som jag ser det, säger skolpolitikern Amelie Tarschys Ingre (L).

  • Publicerad 14:50, 3 feb 2020

Det gamla biblioteket kan komma att hysa en skola i framtiden.

Centrumägaren Grosvenor har lämnat in en bygglovsansökan till stadens miljö- och stadsbyggnadskontor om att få ändra lokalens användningsområde från bibliotek till skola. Det var lokalsajten Lidingö nyheter först med att rapportera.

På de ritningar som kommit in till staden i ansökan syns flera klassrum på rad. Totalt skulle skolan rymma ungefär 240 elever.

 

WAK Arkitekter har gjort ritningarna.

Det förkommer spekulationer om att det är Sveaskolan, en skola med naturprofil som grundats i skånska Limhamn som har planer på att etablera sig.

Skolan har fått tillstånd från Skolinspektionen att få etablera sig på ön. Något de sökte redan 2017.

Skolan ska ha visat intresse att öppna i centrum eller Dalénum.

300 tomma skolplatser på Lidingö – Sveaskolan vill öppna här

Att det är just Sveaskolan som står i begrepp att teckna kontrakt bekräftas dock inte av Grosvenor.

– Vi har inte skrivit på något avtal, säger Carl Strufve, nordenchef på Grosvenor.

Lidingö stad ser heller inget behov av fler skolplatser i grundskolan.

– Vi har inget behov idag av platser i årskurs 4-9. Som jag ser det, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Sveaskolan förekommer in i skolvalet till hösten 2020.

Mitt i söker företrädare för Sveaskolan.