Planer. Så här kan det komma att se ut vid båtmacken i Stäket. Bild från Årstaviken. Foto: Sacharias Källdén

Gamla båtmacken kan få foodtrucks

Området vid Stäkets båtmack kan bli en publik plats med både foodtruck och dansbana. Det innehåller ett nytt förslag som utreds.

  • Publicerad 16:21, 14 jun 2022

Foodtrucks och en dansbana – det är två förslag på vad som kan öppna vid den nedlagda båtmacken och restaurangen i Stäket. Det framkommer i kommunstyrelseförvaltningens inriktningsbeslut, för att utreda om området kan bli en publik plats.

Båtmacken i Stäket har tidigare drivit restaurang och krog i området, men efter att den gått i konkurs ägs nu byggnaden av kommunen.

I en förstudie som miljö- och byggförvaltningen gjort har man kommit fram till att byggnaden kan vara kvar och renoveras, eller rivas för att skapa en ny publik plats. Förvaltningen vill att man går på den andra lösningen.

Ärendet har skickats till tekniska nämnden där beslut ska tas i frågan.