Galna förslaget: Bygg Nobel Center i Hornsberg

Framtiden för Nobel Center är oviss sedan det nya grönblå styret sagt nej till att bygga på Blasieholmen. Ett medborgarförslag på Kungsholmen har en ny lösning på problemet.

  • Publicerad 07:15, 21 nov 2018

Bygg Nobel Center i Hornsberg där bussgaraget ligger i dag. Det medborgarförslaget har en Kungsholmsbo lämnat in till stadsdelsnämnden.

Närheten till Karolinska institutet samt stadsdelens historiska koppling till forskning och läkemedelsindustri lyfts också fram som argument för varför centret skulle passa på Kungsholmen.

 

Nobel Center i kombination med en spårväg in mot Sergels torg vore ett lyft för hela Kungsholmen, menar förslagsskrivaren.

Möjligheten för att det lite udda förslaget ska realiseras får nog anses vara begränsat.