Hässelby villastad. Under Blomsterkungsvägen, parallellt med Grantoppsgränd är det ett gallerstaket som upptar halva sidan av vägen. Foto: Jon Jogensjö

Gallerstaket utan reflex i Hässelby - fara för cyklister

Markarbete medför hinder för cyklister i Hässelby. Nu vill cyklisterna själva slippa anmäla fel till Stockholms stad.

  • Publicerad 14:37, 25 sep 2015

Man kan braka rakt in i det och det finns en risk för att folk gör sig illa och skadas, säger han.

Alldeles vid en viadukt under Blomsterkungsvägen i Hässelby villastad står det för närvarande ett gallerstaket ut på gång- och cykelvägen. Men staketet saknar reflexer - något som Hässelbybon och initiativtagaren till Facebookgruppen Superlokala Cyklandeombud, Jon Jogensjö uppmärksammat.

– Det här sker på många ställen och det är ett systemfel inom hela Stockholms stad, säger han.

Dålig skyltning på prioriterade cykelstråk

På den aktuella platsen finns en skylt som informerar om att arbete pågår men Jon menar att skyltning för cyklister brister överlag.

– Om man tittar på hur det ser ut för bilar så finns det ungefär åtta nivåer av skyltning, hastighetssänkning och hur vägen förändras - men på prioriterade cykelstråk finns det inget alls, säger han.

Men trots skyltningen kvarstår problemet att staketet inte syns när det är mörkt ute.

– Man kan braka rakt in i det och det finns en risk för att folk gör sig illa och skadas, säger han.

"Vi cyklister ska inte behöva göra det här"

Han menar att det ofta är cyklisterna själva som måste rapportera eventuella fel som hindrar eller kan vara farliga för cyklister.

– Nu pratade jag med platschefen på stället som lovade att åtgärda det här och fixa reflexer. Men vi cyklister ska inte behöva göra det här, men det görs inte tillräckligt från stadens håll, säger Jon Jogensjö.