Politik. Nu mest digitalt. Foto: Mostphotos

Fysiska nämndmöten pekas ut som smittorisk

Fysiska nämndmöten innebär en smittorisk och stänger ute personer i riskgrupp, menar en förtroendevald i Solna. Men de flesta nämnder går nu över till digitalt, visar Mitt i:s enkät.

  • Publicerad 14:52, 27 feb 2021

I slutet av november togs beslut om att nämndmöten i Solna kan hållas digitalt.

Men flera nämnder fortsatte att kalla till fysiska möten.

Fel, menar en förtroendevald i Solna som tillhör en riskgrupp.

– Det blir en konflikt när man vill fullfölja sin demokratiska plikt men samtidigt behålla hälsan. Många förtroendevalda är äldre och tycker det är olustigt att vara på plats, det går helt emot restriktionerna, säger politikern.

Enligt en enkät hade de flesta av Solnas nämnder gått över till digitalt i februari, med några personer, ordföranden tillexempel, på plats.

”Jag tycker särskilt det är viktigt att de som sitter i nämnden och ingår i riskgrupp nu äntligen får chans att delta på mer likvärdiga villkor, skriver tekniska nämndens Magnus Persson (C).

Socialnämnden fortsätter med fysiska möten och hänvisar till att känsliga individärenden avhandlas.

Kultur- och fritidsnämnden siktar på att gå över till digitalt i mars. Hittills har ett tiotal ledamöter sammanträtt i en sal för 100 personer, skriver ordföranden Peter Edholm (L). ”Fördelen med det (övergång till digitalt) är förstås att alla folkvalda kan delta och att smittrisken begränsas ytterligare”, fortsätter han.