VARNING. Fyra restauranger i Väsby varnas för trängsel i lokalerna. (genrebild) Foto: Mostphotos

Fyra restauranger fick varning för trängsel

Fyra restauranger i centrala Väsby har fått en varning och uppmanas skärpa rutinerna för att minska trängseln i lokalerna.

  • Publicerad 12:00, 26 feb 2021

Det kan vara en familj på sex personer som vill sitta ihop. Det kan vara svårt att ta till sig att det inte är tillåtet.

Bygg- och miljökontoret har tillsynsansvar för att granska att serveringsställen följer de begränsningar som finns under pandemin. Bland annat kontrolleras att sällskapen sitter minst en meter ifrån varandra och att sällskapen begränsas till max fyra personer.

Det var vid en oanmäld inspektion som fyra restauranger i centrala Väsby fick en varning som innebär att de måste skärpa rutinerna för att förmå gästerna att hålla avstånd.

– Det är viktigt som kommun att ta till de åtgärder som krävs när vi märker att någon inte följer regelverket, säger miljöavdelningens chef Kristine Tuxen Borlaug.

Regelbundna inspektioner

Hon upplever att restaurangägarna har förståelse för granskningen, men att de känner att det kan vara svårt att leva upp till kraven och att gästerna inte alltid följer restriktionerna och personalens hänvisningar.

– Det stora problemet är enligt krögarna att även om de möblerar för att det ska vara rätt avstånd mellan borden så händer det att gästerna tar fram stolar till borden och sätter sig fler i sällskapet. Då måste krögarna sära på dem.

Kristine Tuxen Borlaug betonar att reglerna är tydliga, man får inte sitta fler än fyra i ett sällskap vid ett restaurangbord.

– Det kan vara en familj på sex personer som vill sitta ihop. Det kan vara svårt att ta till sig att det inte är tillåtet.

Om en restaurang inte följer restriktionerna uppmanas de att komma tillrätta med överträdelsen. Hjälper inte det kan bygg- och miljökontoret besluta om vite eller olika typer av förbud.

Så långt har man dock inte behövt gå i något ärende.