Fritidsgårdarna Spånga Folkan, Blå huset, Grottan och Hjuset (ej på bilden) ska läggas ut på entreprenad. Foto: Mitt i

Fyra fritidsgårdar läggs på entreprenad – oppositionen rasar

Fyra av fritidsgårdarna i Spånga-Tensta ska läggas ut på entreprenad och drivas privat. Det väntas den blå-gröna majoriteten besluta inom kort. Men oppositionen är kritisk och menar att en upphandling kan leda till sämre kvalitet.

  • Publicerad 16:09, 4 mar 2020

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en analys av verksamheten vid stadsdelens fem fritidsgårdar, och konstaterar att de inte lockar särskilt många unga.

Få besökare

”Både statistik och intervjuer med fritidsledare visar att det har varit ganska få besökare vid några av nämndens fritidsgårdar och att deltagandet från de prioriterade målgrupperna varit lågt”, skriver förvaltningen i sin rapport.

En slutsats är att åldersindelade grupper skulle dra fler besökare, och inte minst locka fler i de yngre målgrupperna som då skulle känna sig tryggare. Man har även identifierat andra brister i den egna organisationen.

Fyra gårdar läggs ut

Rapporten har av den blågröna majoriteten tagits som intäkt för att låta driften av fyra av fritidsgårdarna läggas ut på entreprenad i en gemensam upphandling. Det gäller fritidsgårdarna Grottan och Spånga Folkan i Spånga samt Blå huset i Tensta och Hjuset i Hjulsta. Bromstens fritidsgård ska däremot fortsätta att drivas stadsdelens egen regi.

– Vår ambition är att behålla alla våra fritidsgårdar eftersom det är viktigt att våra ungdomar har en trygg och bra mötesplats. Men vi tror att vi genom att lägga ut fyra av dem på entreprenad höjer kvaliteten i både verksamhetens innehåll och själva driften, säger stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson.

Varför skulle verksamheten med automatik bli bättre i privat regi?

– Vi menar att en seriös aktör som kan ta hand om driften av fyra fritidsgårdar står mer robust att göra de förändringar som behöver göras – tillsammans med oss i stadsdelen – än vad vi skulle kunna klar av på egen hand. Syftet är att inte att spara pengar eller skära ner, utan att förbättra kvaliteten så att fler vill gå dit, säger han.

V-kritik: ”Avsäger sig ansvaret”

Men Rashid Mohammed (V), vice ordförande i stadsdelsnämnden tycker att det vore bättre för ungdomarna om fritidsgårdarna inte upphandlades.

– Det borde vara självklart att fritidsgårdarna ska drivas av kommunen som är de enda som kan garantera ungdomarna långsiktighet. Nu avsäger sig istället den blågröna majoriteten ansvaret för verksamheterna och lämnar det i privata händer.

Beslutet väntas tas på stadsdelsnämndens den 12 mars.