Fyra dog av luftburen legionella

Mitt i kan i dag avslöja att fyra personer har dött efter att ha smittats av luftburen legionella som spridits från kylsystem på tak i Kista. Det är ett av de mest dödliga utbrotten av legionella i Sverige.

  • Publicerad 11:51, 5 apr 2018

Under förra sommaren smittades åtta personer i norra Stockholm av legionellabakterier och behövde sjukvård. Något som fram tills nu varit okänt för allmänheten.

Fyra av patienterna dog.

– Av åtta smittade så avled fyra personer, majoriteten av dem hade riskfaktorer för svårare sjukdom så som hög ålder och rökning, säger Per Follin, smittskyddsläkare på Stockholms läns landsting.

Smittan har spridits med luften och de smittade patienterna bodde i Kista men även i de intilliggande områdena Rinkeby, Tensta och Sollentuna.

Fem av de åtta personer som insjuknade var över 70 år. Två avled cirka två veckor efter att de insjuknat och två avled upp till tre månader efter att ha smittats.

Började utreda samband

I slutet av augusti konstaterade landstingets smittskyddsenhet, stadens miljöförvaltning och Folkhälsomyndigheten att det rörde sig om ett legionellautbrott och inledde en omfattande utredning för att försöka hitta smittkällan. Men myndigheterna gick inte ut med någon information.

Det var först efter att sex personer insjuknat som man gick ut med information till vården att vara extra vaksamma. Två fall upptäcktes då av vården och de personernas liv kunde räddas.

– Vi kunde till en början inte säga att det rörde sig om en och samma smittkälla. Fallen upptäcktes inom loppet av elva veckor och vi var till en början osäkra på om det bara rörde sig om ströfall, säger Per Follin, smittskyddsläkare, på Stockholms läns landsting.

Smittan spreds från ett tak i Kista. Personer i Kista, Rinkeby, Tensta och Sollentuna insjuknade. Illustration: Mitt i Stockholm.

Misstänkte luftburen smitta

Utredningen för att hitta smittkällan drog ut på tiden. De hittade inte någon gemensam nämnare för patienterna och den geografiska spridningen var stor.

Därför misstänkte man att smittan spreds i luften med vattendimma från så kallade kyltorn – ett typ av kylsystem där vatten används för att kyla till exempel centrumanläggningar eller serverhallar.

Först i oktober hittades smittkällan, ett kyltorn på ett tak till en fastighet i Kista . Där var bakterierna av samma typ som patienternas. Tornet stängdes av och har sanerats.

Personerna hade smittats via inandning.

Fakta

Tidigare legionellautbrott hittills

Det första kända utbrottet i Sverige och det hittills största inträffade i Västerås 1979. Över 50 personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på ett av stadens större varuhus.

Legionella kan orsaka legionärssjuka – en svår typ av lunginflammation. Sjukdomen kan vara allvarlig – i synnerhet då den drabbar äldre och personer med nedsatt immunförsvar – och det är viktigt att sätta in behandling tidigt för att minska dödligheten, enligt Folkhälsomyndigheten.

År 2004 insjuknade 32 personer varav 2 avled i legionellainfektion. Alla de drabbade personerna hade anknytning till Lidköping, antingen som boende i staden eller som besökare. Smittan spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.

Legionellautbrottet i Järva är ett av de dödligaste hittills i Sverige. Att fyra av åtta smittade dör är dessutom en extrem dödlighet även vid en internationell jämförelse. Det dödligaste tidigare kända utbrottet ägde rum i Lens i Frankrike 2004. Då smittades 84 personer, varav 18 dog. En relativ dödlighet på 21 procent, jämfört med 50 procent i Järvautbrottet.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre

Fakta

Smitta sker genom inandning

Legionellabakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.

Smitta sker genom inandning av vatten/vattendroppar i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom.

Smitta mellan personer förekommer inte.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre