Många unga kvinnor mår dåligt enligt Stockholmsenkätens svar. Foto: Mostphotos

Fyra av tio flickor är ledsna eller deppiga

Elever i både Botkyrka och Salem har fått svara på frågor om hur de mår i Stockholmsenkäten. Många flickor svarar att de inte mår bra. – Trenden har varit nedåtgående nationellt. Även i Botkyrka visar siffrorna på att unga mår sämre, säger folkhälsosamordnare Pardip Singhru på Botkyrka kommun.

  • Publicerad 06:01, 13 sep 2018

Elever runt om i länet har fått svara på frågor om bland annat psykisk hälsa, alkohol, narkotika och spel i den så kallade Stockholmsenkäten. Påtagligt i länet är att flickor svarar att de mår dåligt. Botkyrka och Salem är inget undantag.

– Det är stor skillnad mellan könen och har varit så länge. Sett över tid visar index på att unga i Botkyrka mår sämre, säger Pardip Singhru på Botkyrka kommun.

”Växande problem”

I Botkyrka svarar 38 procent av flickorna i årskurs 9 att de ofta är deppiga eller ledsna utan att veta varför, medan siffran för pojkarna är 19 procent. Motsvarande siffror för Salem är 36 procent för flickorna och 16 procent för pojkarna. Flickor i både Botkyrka och Salem svarar i högre utsträckning än pojkarna att de har problem med sömn, huvudvärk, orolig mage och att de inte är nöjda med utseendet. Mönstret där flickor mår sämre än pojkarna återkommer även i svaren från eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. Så är det sett över hela länet också.

– Det är ett växande problem, säger Sofia Gullberg som är verksamhetsstrateg på Salems kommun.

Färre dricker och knarkar i Botkyrka

I sammanställningen ligger Botkyrka annars under länssnittet både vad gäller användandet av alkohol och droger.

– Trenden är åt rätt håll när det gäller att dricka alkohol. När det gäller narkotika ligger den i princip stilla.

I årskurs 2 i Botkyrka uppger 22 procent av pojkarna att de någon gång använt narkotika. Bland flickorna är siffran 17 procent. Länssnittet ligger på 27 respektive 22 procent. I Salem på 26 respektive 22 procent.

Fler knarkar i rika kommuner

Ett tydligt mönster är att flest provar narkotika i rikare kommuner.

– Undersökningen svarar inte på varför men en teori är att de som säljer knark hellre riktar sig till områden där det finns gott om pengar än folk som inte har råd. Pengar är en riskfaktor. Men i de områdena har också unga bättre möjligheter att mötas i föräldrafria arenor, det är lättare att ha hemmafest på Lidingö eller i Nacka, säger Kaisa Smidare, utvecklingsledare för folkhälsa på länsstyrelsen.