Fynden i Botkyrka ger eko i arkeolog-världen

För 7 000 år sedan låg det som i dag är Rikstens friluftsstad vid havet. Men när arkeologerna nu gräver ut i marken har de gjort fynd som gett eko bland arkeologer i hela Skandinavien. Arkelogerna tror att fynden i Riksten blir en ”framtida klassiker”.

  • Publicerad 20:25, 11 sep 2018

De första människorna som bosatte sig här i nuvarande Rikstens friluftsstad livnärde sig på säljakt och fiske. Landhöjningen gjorde så småningom att det som varit kust blev inland. I Riksten har arkeologer nu hittat hus från bondestenåldern som är omkring 4000 år gammalt. Under den här perioden började människor för första gången på allvar livnära sig på jordbruk.

– Det här området var täckt av urskog när man kom hit. Det fanns ingen klar jordbruksmark. Utan den skapade man själv, berättar arkeologen och projektledaren Lars Sundström.

Odlade för fest

Jordbruk hade funnits även tidigare, under så kallad stridsyxekultur. Men jordbruket hade varit småskaligt och inte den huvudsakliga livnäringen. Bland annat odlade folk för att kunna göra öl.

– Odlingarna var för en form av ”lyxkonsumtion”. Man odlade av sociala skäl. För att kunna bjuda på fest och så vidare, säger Lars Sundström.

Arkeologisk utgrävning i Rikststen. Lars Sundström projektledare från SAU, Lars Sundström framför det som en gång var en eldstad. – Stenarna på boplatsen har man släpat hit. De är i en storlek som är hanterbar för människan. Foto: Stefan Källstigen.

På marken som arkeologerna undersöker ligger stenar – huller om buller för ett otränat öga. Men ur stenarna och skärvorna i marken läser arkeologerna nu ut formationer av en boplats. Fynden har gett eko bland arkeologer i Skandinavien.

Husgeråd från förr. Arkelogerna har hittat stora mängder keramik. Foto: Stefan Källstigen

– Det är ovanligt att man hittar en boplats från den här delen av stenåldern som är så orörd. På andra platser har man hittat spår , men de har blivit förstörda av exempelvis vikingatida hus som byggts senare, säger informatören Kristina Ekero Eriksson.

Projektledaren Lars Sundström från SAU avbröt semestern när det visade sig att fynden var utöver det vanliga. Foto: Stefan Källstigen.

Mitt i området har arkeologerna hittat ett långhus. Och i ena änden av huset en cirkel med spräckta stenar och kol. Här hade de tidiga Rikstensborna sin eldstad.

– Här brann elden för 4 000 år sedan, säger Kristina Ekero Eriksson.

Väldekorerad keramik

Enligt arkeologerna odlade de tidiga Rikstensborna närmast bostadsområdets hus, troligtvis korn och vete.  Arkeologerna har också hittat stora mängder med keramik, både väldekorerad och brukskeramik. Den dekorerade keramiken har mestadels återfunnits i området längst från de moderna bostadshusen.

– Vi misstänker att det varit en gravplats här uppe. Keramiken var något man skickade med de som avlidit, säger Lars Sundström.

Keramik insamlad och sorterad. Foto: Stefan Källstigen.

Utgrävningarna finansieras av Rikstens Friluftsstad AB.

– Tack vare byggnationerna nu har vi fått chansen att göra de här utgrävningarna. Annars hade vi inte vetat om det här, säger Lars Sundström.

Fotnot: Onsdag 12 september klockan 18 och måndag 17 september klockan 11 har allmänheten chans till guidning vid utgrävningarna. Det är gratis. Adressen är Vandrarvägen i Tullinge.

Fakta

Rikstens Friluftstad för 7 000 år sedan

För 7 000 år låg Rikstens friluftsstad vid havet och folk bodde i hyddor på stranden.

De livnärde sig bland annat på fiske och säljakt.

För 4 500 år sedan levde så kallade stridsyxefolk på platsen.

De var både jägare och bönder.

För 4 000 år sedan började mer renodlade bönder leva på platsen.

7000 års historia samlad på en plats. Nedanför utgrävningana ligger dagens nya hus. Foto: Stefan Källstigen

Visa merVisa mindre