En förstföderska har nekats kejsarsnitt och anmäler vården Foto: Mostphotos

Fullt på BB – 40-åring nekad kejsarsnitt

Tre månader i förväg ansökte kvinnan om kejsarsnitt. Det räckte inte. BB är är fullt, blev beskedet. Nu har föderskan, en 40-årig kvinna i Nacka, anmält sjukhuset till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 12:38, 13 jun 2018

I anmälan skriver kvinnan att hon sedan 10 april ansökt om att få göra kejsarsnitt på grund av medicinska omständigheter och förlossningsrädsla som förstföderska vid 40 år.

Beskedet från specialistmödravården: Det är fullt på BB.

Specialistmödravården gav 40-åringen några alternativ, att vänta till dagen efter för den planerade förlossningen och då föda vaginalt eller genomföra ett akut kejsarsnitt om så krävdes. Alternativet var också att söka sig till ett annat BB.

Mår jättedåligt

Kvinnan var inte nöjd med svaret och kontaktade sin barnmorska som rådde 40-åringen att anmäla ”dessa tvång” till IVO. Barnmorskan ansåg att specialistmödravården borde ”fixa en plats” när de fått en remiss om kejsarsnitt i så god tid.

Kvinnan skriver i sin IVO-anmälan att hon mår ”jättedåligt” efter att ha fått beskedet från BB och att hon känner sig ”maktlös och utsatt för tvångsvård” och inte kan bestämma över sin egen kropp.

Mitt i söker specialistmödravården.