Frustration på Moderaternas Rinkebymöte

Fallande skolresultat, trångboddhet och otrygghet dominerade på Moderaternas panelsamtal igår på Folkets hus i Rinkeby men överskuggades bitvis av kritiserade affischkampanjen.

  • Publicerad 16:10, 1 feb 2018

Inte en stol var ledig i salen i Folkets hus när Anna König Jerlmyr, Stockholmsmoderaternas toppfigur, flankerad av moderata politiker från Järva öppnade kvällens möte.

König Jerlmyr pratade om vikten av jourdomstolar och snabbare insatser från socialtjänst, polis och även föräldrar när ungdomar begår brott. De försämrade resultaten i skolan och boendesituationen togs upp som en orsak till otryggheten i Rinkeby.

– Lösningen ligger i skolan. Går fler ut ur skolan med godkända betyg minskar också kriminaliteten, och just nu är det faktiskt oacceptabla nivåer i skolan.

Förutom M-politiker var även Frida Nordlöf och Christoffer Bohman från lokalpolisen i Järva där för att ge en lägesbild och svara på medborgarnas frågor.

– Tidigare har det varit korta horisonter, men nu jobbar vi med ett längre tidsperspektiv. Vi ser ljust på framtiden. Inom 15 år tror jag att vi kommit åt problemen, sade Frida Nordlöf.

Var stadens resurser gör mest nytta hade politikerna och polisen lite olika uppfattningar om. Benjamin Dousa, vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, vill se fler poliser med större resurser, hårdare straff och fler kameror. Polisen själv håller dock inte riktigt med:

– Skolan, helt klart. Om vi inte lyckas i skolan kommer vi aldrig komma åt de problem som finns, sade lokalpolisen Christoffer Bohman.

När det var dags för publikens frågor ställde sig Hudde Abdi från Atletico Rinkeby upp och tog upp moderaternas kritiserade affischkampanj.

– Ta den där ”Kniv i skolan? Bara på träslöjden” till exempel, det skickar helt fel signaler. Som att vi alla bär kniv i skolan? sade Hudde Abdi.

Anna König Jerlmyr svarade att syftet med kampanjen var att prata trygghet, och blir det inga reaktioner blir det heller inget prat.

– Men vi har också sett incidenter med kniv i skolor och det är oacceptabelt, ja förutom på träslöjden då, sade hon och tillade att kampanjen inte riktade sig mot något speciellt område.

Hudde Abdi ställde sig upp igen.

– Som ung person känner jag mig smutskastad och om jag inte har fel är det tre gånger så mycket brott på Östermalm men vi hör inget om kameror eller sådant där, sade han och rev ner applåder från resten av publiken.

Rinkebybon Mohamed Hagi Farah lämnade över ett brev från Järva Föräldraallians till politikerna där de tog upp tryggheten, skolorna och även nybyggandet av bostäder.

– Vem bygger ni för egentligen? En lägenhet på 40 kvadratmeter kostar 8000 kronor i månaden, vi har inte råd med det, sade han.

Medan Anna König Jerlmyr minglar med mötets besökare kommenterar hon kvällen för Mitt i:

– De här frustrationerna är saker man får ta, det är bara rimligt  att de ställer oss politiker mot väggen.