Delar av Fruängens servicehus ska bli 80 seniorlägenheter. Foto: Mostphotos

Fruängen får 80 nya seniorbostäder

Delar av Fruängens servicehus byggs nu om till seniorlägenheter. I början av 2023 ska 65-plussare flytta in 80 av lägenheterna, som ska totalrenoveras och få balkonger.

  • Publicerad 16:15, 3 mar 2021

I Fruängsgården finns både vård- och omsorgsboende och ett servicehus. Men intresset för att flytta in i servicehuset har länge varit lågt. Till slut stod cirka hälften av lägenheterna tomma.

Det blev dyrt för stadsdelsförvaltningen. 2019 beslöt stadsdelsnämnden därför att avveckla delar av verksamheten – det så kallade A-huset. Samtidigt inledde man en dialog med fastighetsägaren Micasa om att omvandla de 80 lägenheterna där till seniorbostäder. Nu har Micasas styrelse klubbat beslutet.

– Det här är en väldigt fin plats för ett seniorboende. Alldeles intill finns både Seniorhälsa, vård- och omsorgsboende och en lunchrestaurang. Alla partier i styrelsen är överens om att det här är ett bra beslut, säger Michaela Hollis (KD), ordförande i Micasa Fastigheter.

Många vill bo hemma

Skillnaden mellan ett servicehus och ett seniorboende är att den som flyttar in i ett servicehus gör det efter en biståndsbedömning. Där finns också en sjuksköterska tillgänglig under dagtid. En seniorbostad är en vanlig bostad, men byggd för att personer som fyllt 65 år ska kunna bo kvar där så länge som möjligt.

– Människor vill mer och mer bo kvar hemma när de åldras. I stället för att bo i servicehus väljer man att ha hemtjänst. Sedan finns vård- och omsorgsboende med personal dygnet runt, för de riktigt gamla och sköra, säger Michaela Hollis.

Balkonger byggs

Men innan 65-plussarna kan flytta in måste A-huset renoveras. Det blir ny ventilation, nytt el- och värmesystem och nya ledningar för vatten och avlopp. Kök och badrum ska dessutom totalrenoveras och lägenheterna ska få balkonger.

– Bostäderna blir också större. I ett servicehus finns mer gemensamma korridorer. De ska införlivas i lägenheterna, säger Michaela Hollis.

Ombyggnaden ska starta hösten 2021 och lägenheterna vara klara för inflyttning i början av 2023. I väntan på ombyggnad fungerar lägenheterna som genomgångsbostäder åt nyanlända. De flyttar ut i augusti.

Men Fruängen blir inte utan servicehus. C-huset finns kvar med 41 servicehuslägenheter.

– De flesta av de 20 personer som bodde i A-huset när man tömde det under förra året valde att flytta in i C-huset, säger Marja Kammouna, äldreomsorgschef vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Runt 4 000 nya seniorbostäder ska byggas

Seniorbostäder är för personer som är 65 år eller äldre.

Inom allmännyttan finns i dag 2 232 seniorbostäder i Stockholms stad.

Stadens mål är att bygga 3 600–4 200 nya seniorbostäder till 2040.

I Hägersten-Älvsjö finns tre servichuse: Älvsjö servicehus med cirka 60 lägenheter, Trekantens servicehus med cirka 90 lägenheter och Fruångens servicehus med 41 lägenheter (80 färre än före avvecklingen av A-huset)

Visa merVisa mindre