BRYTER. Frösunda har kommit överens med kommunen om att de inte ska fortsätta bedriva verksamheten i tre boenden för personer med funktionshinder. Foto: Arkivbild

Frösunda lämnar tre boenden efter kritik

Frösunda Omsorg AB har själva valt att lämna sina uppdrag hos tre omsorgsverksamheter i Sollentuna. Detta efter att kommunen riktat skarp kritik mot bolaget.

  • Publicerad 13:36, 18 jul 2017

Det har dragit ut på tiden och då upplever kommunen att tiden har runnit ut.

Kritik har riktats mot vårdbolaget Frösundas sätt att sköta sina uppdrag på Linnés väg, Basunvägen och Malmvägen. Dessa tre verksamheter är boenden för personer med funktionshinder.

Klagomål från anhöriga och brister i förhållande till avtalet har funnits sedan Frösunda tog över boendet på Linnés väg för snart tre år sedan, enligt kommunen. Bedömningen gjordes ändå att avtalet kunde förlängas och ett beslut om detta fattades i september 2016.

Strax därefter gjordes en uppföljning på Frösundas nystartade verksamhet på Malmvägen. Där fanns stora brister som på flera sätt liknade de som upptäckts på Linnés väg, enligt kommunen.

Bristerna handlar bland annat om bemanning, kommunikation, personalkontinuitet och ledning.

På detta följde en ”intensifierad uppföljning”. ”I november begärde kontoret in åtgärdsplaner för alla verksamheter. De inkom först i mitten av januari, efter att nämnden också utfärdat en varning om vitesföreläggande”, skriver kommunen.

Efter avstämningsmöten nästan varje vecka, ytterligare telefonsamtal och skriftliga rapporter bedömde kommunen att Frösunda hade bättrat sig. Ett nytt avtal kunde tecknas.

Men ett spontanbesök på Basunvägen 20 juni visade, enligt kommunen, att det som stod i rapporterna inte stämde överens med verkligheten.

Dagen därpå hölls ett möte där kommunen tydliggjorde att de inte ville ha kvar Frösunda och försökte få till en uppgörelse i samförstånd. Företaget gavs till måndagen därpå att bestämma sig för om de ville vara kvar, men inget svar kom. Kommunen skickade då över rapporten från spontanbesöket på Basunvägen tillsammans med krav på rapporter och på bemanning enligt anbud.

”Frösunda reagerade med att skicka in en önskan om att snarast få lämna uppdragen i alla tre verksamheterna”, skriver kommunen i ett pm.

”Synnerlig brådska” är nu skäl för direktupphandling av verksamheten på Linnés väg. Det är otänkbart att låta Frösunda vara kvar till april 2018, då kommunen bedömer att de genom vanligt upphandlingsförfarande skulle kunna ha en annan utförare på plats. Personalomsättningen är redan hög och kommunen är orolig att de anställda hellre söker sig någon annanstans.

När det gäller boendena på Malmvägen och Basunvägen för kommunen en dialog med kommunala bolaget Solom AB om att de ska ta över. Men att Solom skulle ta över alla tre boendena samtidigt skulle dels leda till ytterligare begränsad valfrihet, dels vara en för stor utmaning för dem.

På kommunens hemsida står att man har en god dialog med Frösunda.

Hur har det blivit såhär?

– Det är ju så när man upphandlar, då vinner den som har bästa anbudet. Sedan krävs det att de lever upp till det och vi anser inte att de gjort det, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Enligt henne vore det bäst för de boende och deras anhöriga att få kontinuitet, genom att en annan utförare tar över snabbt.

Frösunda har fått kritik i flera kommuner och i Linköping har man sagt upp avtalet. När Sollentuna tecknade sina avtal hade inte bristerna uppmärksammats i media som på senare tid.

– Nu skulle det vara väldigt svårt, även om de skulle lägga det bästa anbudet. Men det var inte på tapeten då, säger Anna-Lena Johansson.

Hon anser att Frösunda fått en tillräcklig chans att komma till rätta med bristerna.

Katarina Hamnström, operativ chef på Frösunda, menar att avslutet är en gemensam överenskommelse.

– Vi har arbetat på att få en väldigt god omsorg. Det har dragit ut på tiden och då upplever kommunen att tiden har runnit ut. Så kan det vara ibland, att man har olika förväntningar, säger hon.

Chefsbyten och rotation på medarbetare anser Frösunda själva har varit olyckligt.

– Vi har en bra bemanning och bra chefer på plats sedan en tid tillbaka. Vi upplever att kommunen inte har tillit till oss och då lämnar vi tillbaka de här boendena, säger Katarina Hamnström.

MER Bakgrund

Frösunda Omsorg AB har drivit boende för personer med funktionshinder på Linnés väg sedan september 2014. Redan från början fanns klagomål och brister, enligt kommunen som i september 2016 bedömde att avtalet skulle förlängas.

Strax efter att avtalet förlängdes upptäcktes brister på den nystartade verksamheten på Malmvägen, enligt kommunen. Kommunen har därför haft veckovisa avstämningar med Frösunda och krävt in rapporter.

Efter ett spontanbesök på Basunvägen 20 juni, där Frösunda också driver boende, visade det sig att innehållet i rapporterna inte stämde överens med verkligheten. Detta uppger kommunen i ett pm.

Bristerna är enligt kommunen systematiska och handlar om ledningssystem, implementering av rutiner, personaltäthet, överrapportering och informationsöverföring mellan personal, kommunikationen med närstående och företrädare, ledning och styrning på flera nivåer i företaget och personalkontinuitet vad gäller både verksamhetschef och boendestödjare.

Kommunen har velat bryta avtalet med Frösunda. Turerna har nu lett till att Frösunda självmant lämnat de tre verksamheter som de bedrivit på kommunens uppdrag i Sollentuna.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Halkolyckorna ökar – 30 procent fler benbrott

Nyheter Det här ska du tänka på innan du ger dig ut Olyckor kopplade till halka ökade under förra veckan. Det här kan du tänka på innan du ger dig ut på isiga och snöiga gator.söndag 24/1 6:15

"En prioriterad fråga"

Nyheter Thunes (M) lovar att Alliansen är fortsatt positiva Anledningen till att kommunen drog i bromsen när det gäller Norrvikens sjösportcenter under hösten i fjol var att de anbud som hade kommit in översteg budgetramen, förklarar kommunstyrelsens...lördag 23/1 9:20