FRG. Vitsippspriset delades ut av Maria Fälth (KD) och Kristina Klempt (KD). Tog emot priset gjorde Kim Rosenberg, Fredy Duran och Lars-Henrik Fossto från Frivilla resursgruppen. Foto: Privat

Frivilliga resursgruppen får vitsippspriset

  • Publicerad 10:00, 19 sep 2022

Årets vitsippspris, som delas ut av Kristdemokraterna i Väsby, går till Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands Väsby. 

Delar ur motiveringen lyder ”Under den mest akuta flyktingsituationen var FRG en avgörande del i arbetet med att organisera det civila samhället i förhållande till kommunen. FRG har visat på styrkan i att verka i en organisation och på kraften i samarbete med övriga civilsamhället och kommunen i en krissituation.”

Priset ges till personer/organisationer som har gjort något extra för att göra Upplands Väsby till en bättre kommun att leva i och som förtjänar att lyftas fram som en bra förebild.