Nu införs vårdval inom äldresjukvården. Brommageriatriken blir kvar ännu ett par år. Foto: Arkivbild

Fritt fram för privat sjukvård för äldre

Vårdval införs nu inom geriatriken. Privat vårdbolag kan etablera sig på marknaden. Något som inte gynnar patienterna, menar oppositionen i landstinget.

  • Publicerad 09:35, 16 apr 2018

Nu införs vårdval även inom geriatriken, alltså vård som är specialiserad för äldre i behov av medicinsk behandling och rehabilitering.

Det innebär att det blir fritt fram för privata vårdgivare att etablera sig.

Beslutet togs i hälso- och sjukvårdsnämnden i veckan.

– Äldre stockholmare ska ha en trygg vård, i hela länet. En vård där den äldres egna val och preferenser spelar roll, där man kan välja och välja bort vårdgivare, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Då fattades också beslut om att alla vårdavtal som nu sluts bara löper ett år framåt, till och med april 2019, och därefter träder det nya Vårdval geriatrik i kraft.

Vårdval het fråga

Landstingets avtal med Löwenströmska sjukhuset och Nacka närsjukhus går ut om ett år, och förlängs inte, utan upphandlas på nytt, men bara för en treårsperiod. Samma gäller klinikerna vid Sabbatsbergs sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och Danderyds sjukhus.

Geriatriken på Bromma sjukhus förlängs med två år. Planen är att sedan sälja Bromma sjukhus.

Enligt Anna Starbrink kommer vårdvalet att bli en het fråga i valet.

– Det är en ideologisk stridsfråga, om privata verksamheter ska tillåtas i vården, säger hon.

S: Gynnar bara vårdbolagen

Oppositionen röstade nej till att införa vårdval för geriatriken. De menar att vårdval gynnar vårdbolagen på patienternas bekostnad.

”Ett vårdval gör vården mer splittrad och oöverblickbar för våra sköraste patientgrupper. Vi vill ha en geriatrikvård som samverkar utifrån de äldres individuella behov. Detta motarbetas av att flera olika vårdbolag har ansvar för samma patient” skriver Socialdemokraterna i ett yttrande.

Vänsterpartiet vill att all geriatrisk verksamhet drivs i landstingets egen regi.

– Vi vill att fokus ska vara på den äldre patientens vård, medan alliansens reflex alltid tycks vara att privatisera mera och se till vårdbolagens behov, säger landstingsrådet Håkan Jörnehed (V) i ett pressmeddelande.

Fakta

13 geriatriska kliniker ska bli fler

Vårdvalssystemet innebär att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare och att vårdgivare har rätt att etablera sig fritt inom vårdområdet, så länge de uppfyller kraven från landstinget.

Redan i dag finns vårdval inom ett 40-tal områden, som husläkarverksamhet,  mödravård, logopedi och fotsjukvård.

Vårdvalet bygger på lagen om valfrihetssystem, LOV.

Andra sätt att bedriva vård är till exempel via upphandling. Då styr LOU, lagen om offentlig upphandling.

Landstinget upphandlar i dag vård av 13 geriatriska vårdgivare:

Brommageriatriken

Dalengeriatriken

Danderydsgeriatriken

Handengeriatriken

Nackageriatriken

Huddingegeritriken

Jakobsbergsgeriatriken

Löwetgeriatriken

Nynäshamns geriatrik

Stockholmsgeriatriken

Södertäljegeriatriken

Norrtäljde geriatrik

Kungsholmsgeriatriken

En del av dem drivs av landstinget, andra av stiftelser eller privata bolag.

Geratriken ska byggas ut. Sollentuna sjukhus får geriatriska vårdavdelningar och man utreder nu utbyggnad i de södra länsdelarna.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre