Bas Barkarby kommer öppna under januari 2022. Foto: Erik Lejdelin

Friskolor stoppas – Järfälla gymnasium kan utkonkurreras

Skolinspektionen säger nej till de två friskolor som ville etablera sig i Bas Barkarby. Risken är för stor att Järfälla gymnasium konkurreras ut. Trots avslaget och kommunförvaltningens egna farhågor är ordförande Richard Lindforss (M) besviken. – Jag delar inte deras bedömning.

  • Publicerad 09:47, 20 okt 2021

Vi är förtroendevalda måste ha möjligheten att sätta vårt avtryck i besluten.

Tidigare i år ansökte friskolorna Värmdö Tekniska Utbildningar och Svea Gymnasium om att få starta skolor i Järfälla, i det nya kvarteret Bas Barkarby.

Kommunens förvaltning var kritisk och menade att skolorna kan konkurrera ut Järfälla gymnasium som i dag har svårt att locka elever. Nu ser Skolinspektionen samma risk och avslår skolornas ansökningar.

– Jag tycker det är synd, säger Richard Lindforss (M), ordförande i kompetensnämnden.

Pekar på ökning av elever

Han tycker att både förvaltningen och Skolinspektionen ser för kortsiktigt på frågan.

– Hela gymnasiet i regionen står inför en stor expansionsfas. Antalet gymnasieelever kommer öka med 14 000 till 2027. Vi behöver fler skolor, inte färre. Om eleverna inte får en plats i Järfälla kommer de söka sig någon annanstans, och jag vill att Järfällas elever ska ha en valfrihet i sin egen kommun.

Men både Skolinspektionen och er egen förvaltning säger att risken är överhängande att den kommunala gymnasieskolan kan tvingas att lägga ner?

– Jag delar inte deras bedömning, med tanke på den expansionen jag just nämnde. Eftersom de flesta av Järfällas elever går i skolor i andra kommuner blir ju med deras tankesätt varje skoletablering en konkurrent till vår kommunala skola. En fri aktör här kan bli ett komplement som får hem eleverna till oss igen.

Kritiserades i somras

Nyheten om skolornas etablering i Järfälla blev uppmärksammad tidningen ETC i somras. Artikeln tog fasta på faktumet att grundaren till ett av gymnasierna är en allianspolitiker i Täby och att Richard Lindforss (M) ”körde över” förvaltningen och ändrade deras yttrande från ett nej till ett ja.

– Vi landade i en annan bedömning än förvaltningen. Jag ville yrka på återremiss, men eftersom tiden inte fanns fattade jag ett ordförandebeslut. Vi förtroendevalda måste ha möjligheten att sätta vårt avtryck i besluten.

Du ser inga risker med privata aktörer och valfriheten är endast positiv. Det finns inga ideologiska skygglappar för din del i det här ärendet?

– Det tror jag inte. Vi har två gymnasier i Järfälla, en kommunal och en fristående aktör. Elevunderlaget kommer att öka och så länge prognosen håller är det rätt att investera i fler skolor.

Oppositionen nöjd

Socialdemokraterna är glada över beslutet.

– Det är positivt att även Skolinspektionen ser det vi befarat. Det skulle ha blivit en dålig konkurrens och ingen av skolorna hade gynnats av en etablering, säger oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

Får inga friskolor etablera sig i kommunenen då?

– Vi har öppnat upp för att flera gymnasier ska kunna öppna, men vi hade hellre sett en skola med en annan profil som inte konkurrerar ut det kommunala gymnasiet.

Det här är Bas Barkarby

Bas Barkarby ska bli ett multifunktionellt kvarter där Järfälla kommun kommer hyra 11 000 kvadratmeter för gymnasium, bibliotek, multihall och annan kultuverksamhet.

Hela idén är att Bas Barkarby ska bli en mötesplats för näringsliv, utbildning och kultur.

Järfälla gymnasium kommer att påbörja sin undervisning under januari 2022.

Visa merVisa mindre