Fria på skottdagen – en tradition som spelat ut sin roll

Enligt en gammal borgerlig sed var det bara på skottdagen, var fjärde år, som kvinnor fick fria till män. I Stockholm ordnades till exempel skottårsbaler där man bjöd in ogifta män.

  • Publicerad 16:23, 10 feb 2020

På 1800-talet ansågs skottdagen vara upp- och nervända dagen. Det var det enda dagen då kvinnor fick fria. Alltså en dag vart fjärde år.

Traditionen ska ha kommit från Storbritannien och först fått fäste i borgerliga kretsar i Stockholm. Här ordnades det skottårsbaler dit ogifta kvinnor bjöd in ogifta män.

”Akta dig karl”

Under 1900-talets spreds vykort med text som ”Akta dig karl. Det är skottår.”

Enligt Nordiska museet spred sig seden även till andra grupper än de välbärgade under 1900. ”Möt mig bakom ladan kl. 9, så jag får lätta mitt hjärta. Ida” lyder ett meddelande från 1944 i museets samlingar.

Men sedan verkar det aldrig ha nått ut i de breda folklagren. I bonde-Sverige var det snarare under andra högtider, som pingst, då ungdomar kunde umgås utan släktingars närvaro.

Spelat ut sin roll

Seden med skottårsfriande verkar sedan ha fört en tynande tillvaro. Kanske fick den ett uppsving i folks medvetande med den romantiska komedin Leap year från 2010. Institutet för språk och folkminnen genomför just nu en enkät för att få en bild av hur vi ser på skottdagen i dag.

Men behövs verkligen skottårsfriandet i dag? Vi har frågat prästen Kjell Dellert i Sollentuna som har intresse i folktro.

– Nej. I dag är det ju fritt fram för kvinnor att fria när som helst, säger han.

Samtidigt vet han att det är många som håller på traditionerna.

– Det förekommer nog även i dag att kvinnor går och väntar på att deras kille ska gå ner på knä och fria.

I den mån skottdagsfriandet fortfarande förekommer tror att han att det mest är som kul grej.