Ola Stockman på Djurö Gräv vill gärna hämta stenkross oftare i Kovik och köra kortare. Foto: Johan Kristensen

Frentab i Kovik vill öka med 1 200 lastbilstransporter – om dagen

Lastbilar i Nacka och Värmdö kan få köra omvägar på flera mil för stenkross. Men Frentab i Kovik vill ändra på det. Företaget vill öka antalet lastbilstransporter till anläggningen från 140 till 1355 om dagen.

  • Publicerad 15:13, 16 apr 2019

Frentabs kross- och återvinningsanläggning i Kovik måste stoppa lastbilar. Efter en dom i Svea hovrätt i höstas får anläggningen nämligen ta emot maximalt 140 lastbilstransporter om dagen. Djurö gräv åker i stället omkring tio gånger om dagen till Kvarnudden för stenkross – en omväg på omkring 40 mil totalt.

Vill skövla skog intill naturreservatet

I juni nästa år går tillståndet för stenkrossen i Kovik ut och Frentab kan få stänga anläggningen.

Men företaget hoppas i stället på att expandera. Genom att skövla skog intill Velamsunds naturreservat vill företaget utöka ytan från dagens 8 hektar till 12,8 hektar. Samtidigt vill Frentab öka antalet tunga transporter till anläggningen med ”cirka 1 200 fordonsrörelser per arbetsdygn”. 

Tillståndet för Frentabs stenkross i Kovik löper ut den 1 juni 2020.

”Minskade transporter”

I ansökan till mark- och miljödomstolen lyfter företaget fram det omfattande bostadsbyggandet i Nacka och Värmdö som ett tungt skäl för att få fortsätta driva verksamheten.

Nacka kommun vill bygga 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser fram till 2030 och Värmdö kommun vill sedan 2012 växa med 150 till 300 bostäder om året.

”I Nacka och Värmdö kommuner saknas, med undantag av anläggningen i Kovik, bergtäkter. Avsaknaden av bergtäkter innebär att materialet måste transporteras långa sträckor från andra täkter inom Storstockholm. Den ansökta verksamheten kommer därmed innebära minskade transporter”, skriver Frentab i sin ansökan.

”Obegripligt med en stenkross intill sopberg och naturreservat”

Kan skada djur och natur

Frentab medger att djur och natur kan komma skadas. Eftersom företaget vill bryta djupare kommer grundvattenivån att påverkas. Frentab räknar med att sänka grundvattenivån med omkring 30 centimeter ”vid de känsliga områdena” vilket ”kan komma att påverka naturmiljöer vilkas värden är beroende av hög grundvattenyta på så sätt att växtlighet och artsammansättning förändras”.

Vill bygga reningsanläggning

Även utsläpp från trafiken damm, vibrationer och luftstötsvågor kan påverka naturmiljöerna.

För att ta hand om grundvatten och ytvatten som samlas i täkten vill Frentab bygga en reningsanläggning. Efter reningen föreslås vattnet släppas ut i Koviksträsk.