Malin Frenning får gå när landstingsdirektör blir regiondirektör. Foto: Dennis Andersson

Frenning: Det har varit två spännande år

Malin Frenning blir den sista landstingsdirektören – får 2,5 miljoner kronor i avgångsvederlag.

  • Publicerad 15:08, 21 nov 2018

När Malin Frenning slutar vid årsskiftet blir hon den sista landstingsdirektören i Stockholms län. Den nya kallas för regiondirektör, eftersom landstinget övergår till att bli Region Stockholm.

– Rollen kopplas till ett nytt uppdrag, som är politiskt mandatbundet. Jag klev in under andra förutsättningar, och det känns naturligt att sluta när det ändras, säger hon.

– Men jag får lämna väldigt kompetenta medarbetare, och det känns tråkigt.

Det blev bara två år på posten, som hon kommenterar som ”fantastiskt spännande år”.

Hon tycker inte att hon kan peka ut några enskilda händelser som gjort störst intryck, utan menar att det handlar om att ekonomin är i balans och att landstinget blivit effektivare.

– Jag är stolt över att ha lagt grunden till den förändringsresa som landstinget står inför, säger hon.

Får lön i ett år

När Malin Frenning slutar vid årsskiftet har hon lön från landstinget i ytterligare ett år. Totalt uppgår avgångsvederlaget till drygt 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett års lön.

Hon står till landstingets förfogande även under januari, men sedan ska hon börja fundera på nästa steg, att ”ta erfarenheterna från landstinget med till en ny uppdragsgivare”.