Från vischan till vision 2040

Den 19 september 1866 invigde kung Karl XV stambanan mellan Stockholm och Uppsala och nästföljande dag var trafiken igång. Fram till dess var Väsby inte en ort, utan här fanns mest öde landsbygd, åkrar och några större gårdar. Men med Wäsby på den nybyggda järnvägsstationens skylt fick området sitt namn och orten föddes.

  • Publicerad 01:15, 9 sep 2016

Egentligen hade Upplands Väsby lika gärna kunna ha hetat Runby eller Vilunda. Stationshuset ligger på Runby gårds marker och centrala Väsby ligger på Vilunda gårds marker.

Att järnvägsstationen i stället döptes till Wäsby, ett namn som så småningom kom att prägla hela området, kan ha att göra med att järnvägen ursprungligen planerades att gå utmed gamla Stockholmsvägen.

På den tiden var Gamla Apoteket den naturliga knutpunkten och om järnvägsstationen hade placerats där hade den legat på Stora Wäsbys marker.

Men backen från Rotsunda upp mot Älvsundadalen är brant och järnvägen drogs i stället i dalgången längs Väsbyån. Stationshuset hamnade ute på vischan. Namnet Wäsby hängde kvar från de tidigare planerna, och när järnvägen högtidligt invigdes av kungen den 19 september 1866 föddes det moderna samhället Wäsby.

Orten Wäsby är därmed tätt förbunden med sin järnvägsstation och genom åren har bägge genomgått enorma förändringar.

2016 firar järnvägen och orten Wäsby 150 år. I samband med firandet kommer hembygdsföreningen och kommunen att ha ett gemensamt utställningstält där dåtid möter framtid.

På en av väggarna kommer historiska bilder att visa bygdens och stationens utveckling från 1866 till i dag. På en annan vägg presenteras framtiden, i form av skisser över projektet Väsby Entré och stationsområdets vision 2040.