Flera tusen lägenheter i Söderort kan komma att ombildas. Men exakt när är oklart. Foto: Mostphotos

Från hyresrätt till bostadsrätt – så funkar det

Flera tusen Söderortslägenheter kan komma att ombildas i vår. Men vad innebär det för dig som faktiskt bor i en av lägenheterna? Mitt i Söderort ger dig svaret.

 • Publicerad 12:00, 14 feb 2019

När hyresrätter görs om till bostadsrätter kallas det ombildning. I vår kan det bli verklighet för flera tusen lägenheter i Söderort.

I korta drag innebär en ombildning att de som bor i de berörda lägenheterna bildar en bostadsrättsförening. Föreningen köper sedan hela huset av fastighetsägaren vilket ger varje hyresgäst möjlighet att köpa rätten till sin lägenhet.

– Många verkar inte förstå det där. Alltså att man inte bara köper en lägenhet på egen hand utan en hel fastighet tillsammans med sina grannar, säger Tomas Eriksson, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen.

Ombildningen sker i tre steg

Så här går ombildningen till:

1. Intresseanmälan. Alla som är intresserade av att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt skriver på en intresseanmälan. Det innebär inte att man har sagt ja till ombildning, utan att man är intresserad av att veta mer. När intressetiden löpt ut kallas till ett möte.

2. Beslut. Nu måste alla som är intresserade besluta sig för att köpa sin lägenhet. Det gör man antingen via en fullmakt eller på den faktiska köpestämman då fastigheten förväntas köpas. För att köpet ska gå igenom måste minst två tredjedelar av hyresgästerna förbinda sig till att köpa sin lägenhet om huset säljs.

3. Ekonomisk plan. Därefter är det dags att ta kontakt med banken. Ombildningskonsulterna har då lagt fram en ekonomisk plan över hur köpet ska gå till. Enligt Hyresgästföreningens rekommendationer bör den gemensamma låneinsatsen inte överstiga 30 procent av slutpriset.

Oklar tidsplan

Exakt hur lång tid ombildningar tar är svårt att säga i nuläget.

– En ombildning kan ta allt från ett år till flera. I den första fasen handlar det framför allt om hur aktivt ombildningskonsulterna arbetar med att få in intresseanmälningar, säger Tomas Eriksson.

De 20 000 hyresrätter som nu kan komma att ombildas ägs av Stockholms stad tre bostadsbolag: Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Ingen av dem kan säga när försäljningarna kan ske. Stockholm stad har inte ens fattat det formella beslutet, påpekar Stockholmshems kommunikatör Hanna Grön i ett mejl till Mitt i Söderort.

– Den enda information vi har är det som Moderaterna har gått ut med. Beskedet är att vi ska få direktiv och mer information innan sommaren.

Intresserade kan få nej

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm har ungefär 72 000 hyresrätter. Det är totalt 22 657 av dessa som kommer att få ett erbjudande om ombildning under våren. Samtliga allmännyttiga bostäder kommer att få ett erbjudande. Det innebär att vissa kan få nej, då 60 procent av bostadsbeståndet fortsatt ska utgöras av hyresrätter efter ombildningarna. Av de 60 procenten ska majoriteten vara allmännytta. Ansökningarna kommer behandlas i tur och ordning, vilket innebär att det är först till kvar som gäller.

Fakta

Här är områdena som kan ombildas

 • Hökarängen
 • Rågsved
 • Skärholmen
 • Bagarmossen
 • Västertorp
 • Sätra
 • Fagersjö
Källa: Stockholms stad

Fakta

Så funkar en ombildning

Steg ett – en förening bildas: 

För att en ombildning ska kunna göras måste en bostadsrättsförening först bildas. Du kan gå med i föreningen även om du inte tänkt köpa.

Steg två – intresseanmälan:

När föreningen är registrerad är det dags att lämna in en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. För att intresseanmälan ska godkännas krävs att minst två tredjedelar av hyresgästerna vill att föreningen ska köpa fastigheten. Bostadshyresgästerna måste vara folkbokförda på adressen och ha ett förstahandsavtal.

Steg tre – ekonomisk plan:

När fastigheten har besiktigats och man är överens om ett pris ska en ekonomisk plan göras. Planen ska visa insatsens storlek och månadsavgiften. Den ska ge de eventuellt blivande bostadsrättshavarna information om vad det kommer att kosta.

Steg fyra – information: 

Inför ett köp brukar det kallas till informationsmöten. De brukar sällan handla om vilka risker som finns med en ombildning och därför kan Hyresgästföreningen och våra jurister ordna egna möten där du kan få mer information.

Steg fem – beslut om köp:

Vid en särskild stämma ska hyresgästerna, som också måste vara medlemmar i bostadsrättsföreningen, besluta om att köpa eller ej. Idag måste minst två tredjedelar rösta ja för att köpet ska genomföras, men den siffran kan komma att ändras. Om köpet går igenom äger föreningen hela fastigheten, det inkluderar alla lägenheter, lokaler och garage. Även de lägenheter som hyresgästerna väljer att bo kvar i med hyresrätt.

Steg sex – varje medlem tar beslut:

När fastigheten köpts av föreningen har du 12 månader på dig att bestämma om du vill köpa din lägenhet. Sker köpet inom sex månader gäller det priset som sattes vid husköpet plus ränta. Därefter gäller marknadspris.

Källa: Hyresgästföreningen
Visa merVisa mindre

Fakta

Direktiven från Stockholms stad

 • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
 • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
 • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
 • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre