Från färgindustri till moderna bostäder

I början av 1900-talet flyttade Beckers till Lövholmen i Liljeholmen. Över 100 år senare finns fortfarande spår av färgtillverkningen. Men stora förändringar är på gång. – Hela området i Liljeholmen, även på Liljeholmskajen var industrier, säger Leif Bivegård, som skrivit en uppsats om Beckers.

  • Publicerad 05:00, 19 maj 2020

I tre artiklar berättar Mitt i om Lövholmens historia. Under drygt hundra år förändras området från blomstrande färgindustri till planerandet av moderna bostäder. Det här är del 1: Industrin.


Sedan 1700-talet har Liljeholmen varit ett område fyllt av industrier. Liljeholmen var ett attraktivt läge för fabriker på grund av närheten till vatten som gjorde att transporter kunde ske med båt. På 1860-talet kom järnvägen som också förbättrade läget.

Dessutom var Liljeholmen ett municipalsamhälle, med visst självstyre. I Liljeholmen fanns förmånliga villkor för företagare och hade mycket lägre miljökrav än Stockholms stad.

– Det gjorde att de kunde ha fabriker som smutsade ner mycket mer än inne i stan, säger Leif Bivegård, som skrivit uppsatsen ”Beckers färgtillverkning på Lövholmen i Stockholm” (2008).

Fabriksporten 1958. Foto: Beckers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Beckers flyttade till Liljeholmen 1902

En av industrierna som flyttade från innerstan till Liljeholmen var nämligen Beckers färgfabrik. 1902 flyttades fabriken från Östermalm till Lövholmen, mellan Liljeholmen och Gröndal.

I över 100 år tillverkades bland annat färg, lösningsmedel och förband på fabriksområdet.

– Men det fanns fabriker där innan Beckers kom också, som tillverkade cyklar och vapen, säger Leif Bivegård.

Förbandsfabriken 1917. Foto: Ur Beckers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Att Beckers inte bara tillverkade färg gjorde att företaget klarade sig genom båda världskrigen och två lågkonjunkturer i början på 20- och 30-talen. I höjd med Nya färgfabriken, den gula byggnaden närmast Lövholmsvägen, fanns också ett atomskyddsrum, som byggdes under kalla kriget.

Flyttade från Lövholmen 2008

2008 flyttade Beckers färgtillverkningen från Lövholmen.

I dag ägs marken av byggherrar som vill bygga bostäder. Men trots att tolv år gått sedan färgfabrikanten flyttade därifrån har inte en enda bostad byggts. I stället har turerna varit många kring vilka byggnader som ska bevaras och vilka som måste rivas. Flera av byggnaderna har kulturhistoriskt värde, men trots det riskerar de flesta av dem att rivas.

– Det är ett fint läge. Men de kunde väl spara någonting och gjort något annat av det, säger Leif Bivegård.

Färgvalsar i fabriken. Okänt år. Foto: Beckers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Varför är det viktigt att bevara historiska byggnader?

– Hela området i Liljeholmen, även på Liljeholmskajen var industrier. Där finns inget kvar. Det är viktigt att kunna se i framtiden hur det var. De bygger överallt. Jag bor på Hägerstensåsen och den skog som fanns i närheten där jag bor är bara bostäder nu. Så grönområden minskar också. Det ligger väl i tiden, säger Leif Bivegård.

Från färgfabriken 1950. Foto: Gunnar Lantz/SVD/Stockholmskällan