Vision. Så här ska de två cirkulationsplatserna som leder till tunnlarna vid Vinsta se ut när förbifarten är klar. Hur den nya bebyggelsen ska utformas är ännu oklart. Foto: Trafikverket

Framtidens Vinsta – om grannarna får bestämma

Fler bussar, bostäder och trygghet. Det vill drygt 1 500 västerortsbor själva ha i Vinsta industriområde. Nu ska staden börja planera för nya Vinsta.

  • Publicerad 12:37, 26 nov 2020

Västerortsborna har sagt sitt om Vinsta industriområde. 1 680 personer, de flesta från Vällingby, Spånga och Hässelby, har tyckt till genom en webbenkät från staden.

– Det har varit ett jättestort intresse, över förväntan, säger Hendrik Bergstén, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Man anmärker på att området har förfallit och att det är otryggt

Enligt enkäten uppfattas området idag som otryggt, tråkigt och nedgånget. Särskilt otryggt är det på kvällar och nätter.

– Man vill ju ha förändring i området, det syns tydligt. Man anmärker på att området har förfallit och att det är otryggt efter bränder och explosioner, säger Hendrik Bergstén.

Johannelundstoppen bör bevaras

Men det finns några ljuspunkter – som mataffärer och annan service.

– Många tycker även att det är viktigt att man behåller de gröna ytorna och att Johannelundstoppen finns kvar, säger Hendrik Bergstén.

Invånarna kommer med flera förslag på hur området ska rustas. Många vill att det byggs bostäder här.

Det efterfrågas också att ett busstorg eller liknande ska byggas i närheten av Johannelunds tunnelbanestation.

Kan börja byggas 2026

Nu ska Stockholms stad använda enkäten som underlag när Vinsta industriområde utvecklas. Här ska byggas bostäder, verksamheter, service och bättre kommunikationer.

I det här tidiga skedet beräknas att området kan ge plats för upp till 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Staden ska också undersöka möjligheterna att utveckla ett stadsdelscentrum.

Om allt går enligt plan kan byggstart ske år 2026.

Vinsta växte fram på 1950-talet

Vinsta industriområde började byggas på 1950-talet. Därefter höll industri- och lagerverksamheter till här.

Sedan mitten av 1990-talet finns främst mindre verksamheter inom tjänstesektorn, utbildning och handel i lokalerna.

Eftersom detaljplanen egentligen bara tillåter industrier och lager har de flesta verksamheterna tillfälligt bygglov.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre