Foto: Daniel Sjöberg

Framtidens Kungsängen engagerar

Det var stort intresse när Upplands-Bro kommun bjöd in till samrådsmöte gällande hur framtidens Kungsängen kommer att se ut.

  • Publicerad 11:09, 21 sep 2020

Vi får in många bra ­synpunkter om hur vi planerar att bygga.

Kommunens förslag till så kallade fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har varit ute på samråd sedan den 9 juni. Man har dessutom haft två öppna samrådsmöten. Det första i Bro i slutet av augusti och i torsdags den 10 september var det dags för Kungsängen. Redan klockan 14.00, när mötet öppnade var det gott om folk på plats som ville ställa frågor om vad som kommer att ske och varför.

– Det är mycket mer folk här än det var i Bro. Mycket större uppslutning, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och samhällsplanerare som var en av de tjänstemän som lyssnade till de som anslutit.

Vad säger folk?

– Vi får in många bra synpunkter om hur vi planerar att bygga, en del skötselfrågor. Känslan är att vi ska hålla igen. I Bro var det inte lika mycket folk som sagt så det här är verkligen inte statistiskt säkerställt, men kanske att det var lite mer en anda av att man tyckte att det var roligt att det händer lite mer.

Arbetet har pågått länge och kommer att fortsätta. Rubriken var ”Kungsängen 2040 – ett centrum vid Mälaren.”

– Först har vi gjort en översiktsplan för hela kommunen. Sedan tycker vi att landsbygden, den är så unik och har sina behov och då gjorde vi en fördjupad översiktsplan för landsbygden och nu kompletterar vi då med en fördjupning i tätorterna. Det är fyra dokument, säger Johan Björklind Möllegård.

Att uttrycka sin vilja och sina åsikter på ett samrådsmöte är en sak, att skriva in om man har eventuella förslag eller synpunkter kan vara helt avgörande.

– Det är jätteviktigt att man skriver in. Då diarieförs det och så har vi en skyldighet att bemöta det. Vi vill ju kanske också provocera lite så att man måste dra tillbaka och förändra. Det är idealiskt om det blir så att man har en sådan process

Kungsängen 2040

Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhälls-byggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och trafikens brister och behov. FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningar-na och inriktningen på den fysiska utvecklingen i Kungsängen på lång sikt.

Ur: FÖP Kungsängen

Nu drar ryttarföreningens verksamhet igång igen

Innertaket säkrat efter stormen. Två veckor har gått sedan stora delar av taket på ridhuset hos Upplands-Bro ryttarförening blåste av till följd av den hårda vinden. Verksamheten blev tvungna att stänga till följd av händelsen – men...onsdag 2/12 13:49

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10