SKA VARA KVAR. Framtiden för de tre tullhusen på Skeppsbron ska säkras. Foto: Andreas Jennische

Framtiden för Skeppsbrons tullhus säkras

Tidigare fanns det en vilja att riva de tre tullhusen längs Skeppsbron. Nu ska byggnaderna istället säkras inför framtiden.

  • Publicerad 12:41, 2 nov 2018

Det är stadsbyggnadskontoret som föreslår att de tre tullhusen ska bekräftas i en ny detaljplan. Tullhusen har just nu ett tillfälligt bygglov men det föreslås nu ändras till permanent.

Det finns flera anledningar. Dels anses de restauranger och kaféer som ligger på platsen bidra till att göra Skeppsbron till ett publikt stråk. Dels bedöms det också vara värdefullt att säkerställa de tre tullhusens kulturhistoriska värden.

Därför luktar det bröd och bajs på Skeppsbron

Tidigare fanns det en idé att riva de tre husen i samma veva som man bygger om Slussen. Förslaget var då att istället bygga mer ändamålsenliga hus, bredda gatan och trottoaren. Men det tyckte bland annat Stadsmuseet var högst olämpligt och förslaget skrotades.

Ärendet ska upp på stadsbyggnadsnämndens nästa möte torsdag 8 november.

Tullhusen är byggda 1939-1941 och ritade av Paul Hedqvist.