Kolkajen kommer att innehålla 1500 bostäder när området är färdigbyggt. Foto: Stockholms stad/Adept & Mandaworks

Framåt för byggen på Kolkajen – snart klubbas 160 nya lägenheter

Kärnhem ska bygga 160 nya bostadsrätter eller ägarlägenheter på Kolkajen. Nästa vecka väntas beslut om ytterligare en markanvisning till det norska byggbolaget.

  • Publicerad 15:39, 7 okt 2020

I området Kolkajen mellan Lilla Värtan och Gasverket ska det byggas 1500 bostäder fram till 2030. Hittills har drygt 700 lägenheter markanvisats till olika byggherrar, och nästa vecka väntas exploateringsnämnden ta beslut om ytterligare en.

Markanvisningen gäller kvarteren Koksen och Terassen 5 och det är den norska bostadsutvecklaren OBOS Kärnhem som får ännu ett projekt i området.

Byggstart är beräknad till 2024, och inflyttning cirka 2026.

Anpassade lägenheter

Stockholms stad har höga ambitioner för Norra Djurgårdsstaden där kolkajen ingår – bland annat när det gäller klimat och hållbarhet.

Även sociala aspekter ska tas med i planeringen.

– Staden ställer krav på att lägenheterna som byggs till viss del ska vara anpassade efter de olika boendekonstellationer och behov som finns i dagens samhälle. Det kan innebära flexibla bostäder, bokaler eller co-livingkoncept, säger Johan Nilsson (M), exploateringsnämndens ordförande i ett uttalande på Stockholms stads hemsida.

Hälften byggs på konstgjord ö

På Kolkajens område finns idag parkeringar, Stockholm Exergis värmepump och Norra Djurgårdsstadens logistikcentrum.

Hälften av ytan i det nya förslaget utgörs av en konstgjord ö och konstgjord mark.

Sammanlagt blir det 1500 bostäder på Kolkajen, och 7000 bostäder i hela Norra Djurgårdsstaden.

Visa merVisa mindre