Parkeringarna blir kvar – under de nya hus som ska byggas. Foto: Sara Flodin

Frågor och svar om bygget på p-däcket

P-däcket vid Solna centrum ska bebyggas med bostäder, för att göra Solnavägen mer till en stadsgata. Men hur ska husen se ut? Och var ska man parkera i framtiden? Frågorna var många. Därför bad vi centrumägaren Unibail-Rodamco att svara.

  • Publicerad 06:39, 23 jun 2016

Efter artikeln om att Solna stad och centrumägaren Unibail-Rodamco tecknat en principöverenskommelse om att bygga bostäder på p-däcket fick vi flera följdfrågor från läsarna.

Vi vidarebefordrade dessa till företaget som lät Per Ronnevik, Director of Development, Nordics hos Unibail Rodamco, att svara per mejl.

Har Unibail några tankar kring husen/husets utseende? Höjd? Färg?

– Vi har hittills på översiktlig nivå studerat volymer och antal lägenheter. Nu, parallellt med planarbetet, kommer vi att börja studera den exakta utformningen av byggnaderna inkluderande antal våningar och arkitektonisk utformning.

Har man tagit kontakt med arkitektbyrå?

– Under det tidiga utredningsskedet fram till nu har vi arbetat med BAU (Byrån för Arkitektur och Urbanism). Vi har inte bestämt vilken arkitekt som kommer att få uppdraget att gestalta byggnaderna.

Vilka verksamheter tänker man sig i bottenplan?

– Vi har inte gått in i dessa detaljer än men det kommer att bli en blandning av kommersiella verksamheter och bostadskomplement i bottenvåningen med Solnavägen, allt för att utveckla gaturummet som en levande och trevlig yta.

Hur nära vägen kan man bygga?

– Det är något som närmare ska studeras under det fortsatta planarbetet.

Vart ska folk parkera i framtiden?

– De befintliga två parkeringsvåningarna kommer att vara kvar som kund- och besöksparkering till Solna Centrum även efter att bostadshusen har byggts. Vi planerar även att rusta upp dessa parkeringar i samband med byggnation av bostadshusen.