FP står fast vid Ikeaetablering

  • Publicerad 19:27, 17 aug 2014

HANINGE ”Skulle Ikea hamna i Norrby gärde så måste det göras väldigt bra åtgärder för dagvattnet eftersom det rinner ner till Drevviken”, sade Mats Larsson (FP), 1:e vice ordförande i Tyresös kommunstyrelse till Mitt i den 5 augusti.

Tobias Hammarberg, FP:s kandidat till kommunalråd i Haninge, säger till Lokaltidningen Mitt i att uttalandet kan tolkas som att FP Haninge svängt i Ikea-frågan, men att man jobbar aktivt för en Ikeaetablering och man är alltjämt mycket positiva till en placering vid Norrby gärde eller Albyberg.

I Haninge råder bred majoritet i frågan. MP är enda parti som sagt nej till platsen Norrby gärde till förmån för Albyberg.