Fotoklubb morrar till om fotolag

  • Publicerad 18:16, 12 feb 2012

Lidingö Regeringen har föreslagit en ny lag som inskränker rättigheterna att fotografera på allmän plats. I lagpromemorian föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt ”olovlig fotografering”. Tanken är att det ska skydda människor från kränkande fotografering.

Nu skriver Lidingö fotoklubbs ordförande på klubbens hemsida att lagen kan bli en allvarlig inskränkning av demokratin. Han uppmanar medlemmarna att protestera till riksdagspolitiker.