Kritisk. Mats Widgren, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, vill att Nacka kommun ska bevara ängsmarken i Ramsmora i stället för att bygga fotbollsplaner. Foto: Johan Kristensen

Fotbollsplaner hotar värdefull miljö

Fårhagen i Källtorp är en kulturmiljö av riksintresse som riskerar att förstöras om fotbollsplaner anläggs. Det slår kommunen fast i en utredning. Experter varnar för att fotbollsplaner på kyrkans mark i Ramsmora också skulle förstöra för rödlistade arter.

  • Publicerad 20:38, 30 mar 2021

Det går inte att ersätta ängs- och hagmarker med konstgräs

Gruset knastrar under skorna. Ett hömumsande får hejdar sig mellan tuggorna och tittar upp när Mats Widgren, Nackabo och professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, passerar hagen i Ramsmora. Med en karta från 1900-talets början visar han att marken i stort ser likadan ut i dag.

– En hel fastighet som är fullständigt orörd – ingen villabeyggelse. I ett så tätortsnära läge är det helt unikt.

Källtorp döms ut i kommunens utredning

Alliansen beslutade i augusti att man vill hyra en fårhage i Källtorp av Erstaviks fideikommiss för att anlägga två elvaspelarplaner. Den 29 januari i år kom kommunens egen kulturmiljöinventering som konstaterar att fyra meter höga stödmurar, fyra meter höga stängsel och belysningsmaster riskerar att påverka kulturmiljö och friluftsliv av riksintresse negativt.

Enligt Mats Widgren stoppar utredningen möjligheterna att anlägga fotbollsplaner i Källtorp. Han tycker att kommunen borde göra en likadan inventering i Ramsmora innan man skriver på ett kontrakt att hyra kyrkans mark för att bygga fotbollsplaner.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) håller inte med.

– Vi har en ambition att få till fler fotbollsplaner. Det här är startpunkten för att utreda vidare kring Ramsmora och se om vi kan bygga där.

Kontrakten kräver godkänt bygglov

Han utesluter inte att det kan bli fotbollsplaner även i Källtorp. Han betonar också att hyreskontrakten inte gäller om byggloven avslås.

– Här har vi naturintressen och idrotts- och friluftsintressen och det är politikens roll att väga de olika intressena mot varandra om det blir frågan om ett bygglov, säger han.

Vill se en 4H-gård

Att marken i Ramsmora har varit i kyrkans ägo i flera hundra år markeras bland annat av en gränssten med ett inristat kors. Vid kommunens inventering 2016 hittades också rödlistade arter som fjärilen mindre bastardsvärmare, gulsparv samt ekticka och lunglav.

– Det går inte att ersätta ängs- och hagmarker med konstgräs. Det är ju inga bastardsvärmare som kan leva där då, säger Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka.

Han tycker att Nacka kommun skulle utveckla Ramsmoras kvaliteter i stället med en 4H-gård med hästar, biodlingar och odlingslotter för barn och ungdomar eller kanske en naturskola.

– Det är ju verksamhet som går att kombinera med de värden som finns i Ramsmora. Det behövs djur som betar och med en sådan verksamhet slår man alla flugor i en smäll, säger Ronny Fors.

Källtorp. Fårhagen ingår i riksintresse för både kulturmiljö och friluftsliv. Foto: Johan Kristensen

Augusti 2020: Nacka kommun kommer överens med Erstavik Fideikomiss om att hyra och förvandla en fårhage i Källtorp, 500 meter från Hellasgården, till två fullstora fotbollsplaner som beräknas vara klara 2022. Avtalet gäller om bygglov medges.

29 januari 2021: Nackas kulturmiljöinventering anser att fotbollsplaner i Källtorp hotar kulturmiljö och friluftsliv av riksintresse.

29 mars 2021: Alliansen och SD röstar för att Nacka ska hyra hyra mark av kyrkan i Ramsmora i 25 år för att anlägga två fullstora fotbollsplaner som ska stå klara 2023. Avtalet gäller om bygglov medges.

Visa merVisa mindre