Förvandling. Arbetet med att förvandla Vinsta från industriområde till en knutpunkt för Förbifart Stockholm sätts nu igång. En förändring som får både ris och ros från lokalborna. Foto: Mikael Andersson

Förvandlingen av Vinsta ett steg närmare: "Jättetrist område i dag"

En av de största förändringarna i västerorts stadsbild står för dörren. Arbetet med att förvandla Vinsta från industriområde till en knutpunkt för Förbifarten med sätts nu i gång. En förvandling som västerortsborna känner olika inför.

  • Publicerad 12:01, 13 maj 2022

Det är en nästintill katastrofal parkeringssituation redan i dag.

Utanför den stora Coop-butiken ställer Olivia, 26, ifrån sig cykeln. Hon flyttade till Vällingby för fyra år sedan och har inga som helst problem med att Vinsta förändras.

– Alltså, det ser för jävligt ut här, säger hon krasst.

– Det är ju bara en massa industriområden och klotter. Jättetrist.

Eftersom vägen byggs om och Förbifarten är klar om ett antal år, tror Olivia det är jättebra att ta ett större grepp om Vinsta.

– Jag tror Vinsta blir mer attraktivt, att fler vill bo här. Det kommer bli lättare för folk att ta sig hit från Ekerö.

T-banan blir centrum

Vinsta ska bli en blomstrande knutpunkt för Förbifart Stockholm. Så formulerar staden sin vision av industri- och verkstadsområdet. En blandstad med 4 000 nya bostäder, 3 000 arbetsplatser, parker, bussterminal, kulturhus, flera förskolor samt idrottshall eller simhall.

Förändring. Bostäder och arbetsplatser ska blandas. Visionsbild av området Blandkvarteren i det framtida Vinsta, som ska innehålla en blandning av bostäder och arbetsplatser där ny bebyggelse bygger vidare på den befintliga kvartersstrukturen. Foto: WSP

Johannelunds t-banestation ska utgöra nya Vinstas centrum. Intill planeras den nya bussterminalen.

– Samrådet för programmet är nu i gång och allmänheten kan få insyn i programarbetet och lämna synpunkter. Programmet ska fungera som underlag för flera framtida detaljplaner inom området, säger Hendrik Bergsten, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Gula kvarteren otrygga

I förarbetena har staden frågat lokalborna vad de anser om området. Svaren har gett en bild av ett otryggt, tråkigt och nedgånget område som det vore utmärkt att ersätta med bostäder.

Gula kvarteren i de norra delarna av industriområdet upplevs som särskilt otrygga. Här planeras lägre flerbostadshus och stadsradhus. Något som förskoleläraren Åsa Lööf från Torplyckegränd välkomnar.

Förskoleläraren Åsa Lööf från Torplyckegränd har bott granne med Gula kvarteren i Vinsta industriområde i 31 år. Hon kan inte vänta på att industriområdet ska bli till en blandstad i stället, säger hon. Foto: Mikael Andersson

Välkomnar. 26-åriga Olivia från Vällingby är inte överförtjust i Vinsta industriområde. Hon cyklar bara över Bergslagsvägen till Vinsta när hon ska handla eller gå i Läkarmissionens second hand-butik. Foto: Mikael Andersson

– Vi har bott granne med Gula kvarteren i över 30 år. Från dagen vi flyttade in har vi undrat varför industriområdet får vara kvar. Det förfaller ju, säger hon.

Mitt i träffar henne nedanför Johannelundstoppen där hon promenerar med hunden Leia. En promenad Åsa Lööf längtat efter att få göra i ett trevligare område.

– Eleverna på Vinsta västra tvingas gå hem genom rent mörker på vintrarna. Jag tycker det är förskräckligt att det är så dålig belysning. Förhoppningsvis kommer människor vilja bo i Vinsta när Förbifarten är klar. I dag tror jag inte så många vill det.

Tycker byggandet gått för långt

Men det finns dem som rynkar på näsan åt bostadsplanerna. Gilbert Gileborn, som bor på andra sidan Lövstavägen, tycker att byggandet gått för långt i västerort.

Tveksam. Gilbert Gileborn från Hässelby gård är rädd att kollektivtrafiken inte kommer klara av 4 000 bostäder i Vinsta-Johannelund. Han anser att såväl fungerande bussar som p-platser är en stor brist i området i dag. "Jag gillar Vinsta i dag. Här finns en stor Coop och bra parkering. För min del kunde man låtit det vara ett industriområde, men snygga till det", säger han. Foto: Mikael Andersson

– Det byggs i Riddersvik, det ska byggas vid Åkermyntan och nu även här i Vinsta. Kollektivtrafiken klarar inte av alla dessa bostäder. Bussarna är redan fulla och tiderna passas inte, säger Gilbert när vi möter honom.

Han är ute på sin dagliga promenad längs Lövstavägen.

– Vi som bor i norra Hässelby gård kan knappt ta emot gäster längre. Det finns inte en ledig p-plats i hela området efter lunch. Det är en nästintill katastrofal parkeringssituation redan i dag.

Trafikverkets Förbifart-arbeten i området väntas klara 2026, först då kan första byggstart ske av nya Vinsta. Den totala utbyggnadstiden bedöms till cirka 15 år från det att första detaljplanen vunnit laga kraft. Akilleshälen för staden är att ungefär hälften av marken i Vinsta industriområde är upplåten med tomträtt.

Tomträttshavarna avgör tidsplanen

Privatpersoner och företag i området har alltså genom avtal med staden rätt att använda marken. Tidsplanen för utbyggnaden av den nya stadsdelen beror på tomträttshavarnas vilja till förändring.

Gula kvarteren i de norra delarna av Vinsta industriområde anses mycket otrygga, enligt stadens egna enkätsvar i förarbetena av omgörningen av området. I området planeras lägre flerbostadshus och stadsradhus. Foto: Mikael Andersson

Favoritplats. Rebecca Nyrén njuter tar lunchen uppe på Johannelundstoppen. Hon tycker planerna på att göra om Vinsta låter bra Foto: Mikael Andersson

En kvinna från Hässelby strand, som inte vill ha sitt namn i tidningen, är tudelad.

– Vinsta är ett jättetrist företagsområde, men Coop, Willys, två helt okej lunchrestauranger och Läkarmissionens second hand-butik finns ju här. Jag vet inte vad jag tycker.

Skulle inte bostäderna göra området trevligare?

– Men det byggs ju precis överallt här. Det blir en massa mer trafik och jag är inte överförtjust i planerna. Jag vill ha lugn och ro, tyst och och skönt. Som det var en gång i tiden.

Uppe på Johannelundstoppen sitter Rebecca Nyrén i träningskläder och slänger i sig en nyttig, hemgjord lunch. Hon bor i de nybyggda bostadskvarteren på Rabattvägen nedanför kullen. Friluftsområdet avskiljer hennes lägenhet från industriområdet.

– Så länge de inte bebygger kullen är jag glad. Jag har trivts kanon från första dag jag flyttade hit. Jag tycker planerna låter bra. Det enda tråkiga är väl att byggbullret kommer fortsätta ett bra tag till i Vinsta, säger Rebecca.

Visionsbild över kvarteret Noden, vid dagens Johannelund t-banestation, som ska samla kollektivtrafiken i nya Vinsta och utformas som bytespunkt, omringad av bland annat handel. Foto: WSP

Dagens vy över Vinsta västra grundskola och industriområdet från Johannelundstoppen. En vy som kommer att se annorlunda ut i framtiden. Foto: Mikael Andersson

Programmet kan godkännas i början av 2023

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, för att mildra bostadskrisen.

I stadens översiktsplan pekas Vinsta verksamhetsområde ut som ett område med "mycket stor potential" att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service.

Sörgårdsvägen bedöms kunna kompletteras till en stadsgata och delar av Bergslagsvägen bedöms kunna bli ett urbant stråk. Skattegårdsvägen bedöms kunna bli en stadsgata av lokal karaktär.

Beslutet om ett godkännande av programmet kan eventuellt tas i stadsbyggnadsnämnden i början av 2023, och arbetet med de första detaljplanerna bedöms kunna påbörjas under 2023–2024.

Samrådet pågår fram till 31 maj. Förslaget finns på stadsbyggnadskontorets webbplats stockholm.se/detaljplaner. Samrådsmöte hålls den 10 maj i Vinsta grundskola västra. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 31 maj.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre