Idéskiss över parken. Illustration: Elin Samuelsson Tempus 7.4/Helena Eriksson 5land Foto: Läsarbild Elin Samuelsson/Helena Eriksson

Förvandlande äventyrspark bakom Gustavsbergsbadet

Den efterlängtade Äventyrslekparken intill Gustavsbergsbadet är på gång. Det blir en park med linbana och klätternät bland annat med spännande utformning. Temat är en metaforfos som syftar till förändring genom olika stadier.

  • Publicerad 13:44, 17 okt 2018

Metamorfos betyder förvandling i inom biologin står begreppet för den förändring i kroppsform som sker när till exempel en fjärilslarv utvecklas till en fjäril.

– Tanken är att man genom leken tar sig genom olika stadier från ägg, larv, puppa och vuxen individ, säger konstnären och landskapsartitekten Helena Eriksson från 5land, som varit med och ritat i samarbete med Elin Samuelsson/Tempus 7.4.

Äntligen på g

Den sedan länge planerade äventyrsleken vid Ösby träsk bakom Gustavsbergsbadet är äntligen på gång.

Nu har ett arrendeavtal tecknats mellan markägaren Gustavsbergsbadet och Värmdö kommun. Avtalet gäller ett område på 1200 kvm och omfattar en tidsperiod på 25 år med möjlighet till förlängning.

Markarbetet igång

I mitten av september satte markarbetet i skogen bakom badet igång. På lekplatsen ska det finnas äventyrliga och utmanande lekredskap som till exempel linbana, klätternät, rutschkana och en interaktiv sandlek.

Den ska även få konstnärlig utsmyckning för att bidra till att parken ska bli en speciell upplevelse att besöka. Temat är Nätvinge, en Metamorfos.

Beräknad kostnad för lekparken är 15 miljoner kronor.

Målet är att parken ska vara klar för invigning till försommaren 2019.