Monika Larsson, förvaltningschef. Foto: MItti

Förvaltningschef svarar efter skadestånden

Tyresö kommun har två gånger på kort tid betalat skadestånd till elever som har utsatts för kränkande behandling. – Vi tror att det är viktigt att vi granskas, säger Monika Larsson, förvaltningschef.

  • Publicerad 12:12, 5 okt 2018

En elev får 7 000 kronor i skadestånd, en annan 12 500 kronor, efter att ha kränkts av personal vid två olika skolor i Tyresö.

Monika Larsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, har undertecknat förlikningsavtalen med Barn- och elevombudet. Hon inte uttala sig om enskilda fall men svarar på generella frågor i ett mejl.

Hur kommer det sig att ni inte betalar hela beloppen som Barn- och elevombudet kräver?

– Den här frågan tillhör det enskilda ärendet. Vi gör alltid en egen bedömning utifrån händelse och hur skolan och vi som huvudman har hanterat den. Däremot ifrågasätter vi aldrig den upplevda kränkningen, utan vi tittar på vårt agerande kopplat till händelsen.

Hur ser du på att ni får betala skadestånd för elever som har utsatts för kränkande behandling?

– Det är bra att det finns oberoende instanser som granskar vår verksamhet, och som har barnet i fokus. Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd, och vi tar ställning i varje enskilt fall kring händelsens karaktär i förhållande till skadeståndskravet. Det kan röra sig om olika typer av kränkningar och hur vi har hanterat händelsen.

 Vad har du för ansvar för förvaltningschef i sådana här situationer?

– Jag har alltid det yttersta ansvaret för verksamheterna inom vår förvaltning.

Det är en ren tillfällighet att vi har två ärenden nu

Det är ju väldigt ovanligt att Barn- och elevombudet kräver er på skadestånd. Det har hänt två gånger de senaste fem åren. 

– Det är en ren tillfällighet att vi har två ärenden nu, de har ingen koppling till varandra. Vad vi kan se så har kommunen endast haft tre skadeståndsanspråk och det tidigare var 2007.

Hon tillägger:

– Vi ser alltid allvarligt på kränkande behandling, oavsett om det är barn eller vuxna som kränker. Detta är ett högt prioriterat område för oss och vi har ett gediget pågående arbete för att bli ännu bättre. Det är viktigt att alla barn är trygga i förskolan och skolan och inget barn ska bli kränkt i våra förskolor eller skolor.  Därför välkomnar vi också den oberoende granskningen och vi tror att det är viktigt att vi granskas för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.

Hon tycker generellt att ärendena har hanterats bra av skola, av kommunen och av Barn- och elevombudet.