Förvaltningen: ”Vi har inte ändrat hushöjden”

Detaljplanen för Apelvägen har tidigare kritiserats hårt. Nu svarar stadsbyggnadsförvaltningen på kritiken om de påstådda ändringarna i hushöjderna. – Husen på andra sidan Strandtorget kommer få samma höjd som de vid torget, säger förvaltningschefen Sara Kopparberg.

  • Publicerad 06:00, 21 maj 2018

Husens utformning i detaljplanen för Apelvägen har i en tidigare artikel kritiserats och nu svarar förvaltningschefen Sara Kopparberg på kritiken.

– Att säga att husen kommer bli sju meter högre än de på Strandtorget stämmer inte, och det skrämmer folk i onödan. Husen på andra sidan Strandtorget kommer få samma höjd som de vid torget, säger Sara Kopparberg. 

Heinz Sjögren, boende i området, har anklagat kommunen för att ha ändrat fakta utan att redovisa. 

– Man smusslar in de högre höjderna utan att tillkänna ge det med ett enda ord. Det nämns inte i handlingarna, utan det syns bara på plankartan. Därför tycker jag att man döljer sanningen och försöker tysta ned det, säger Heinz i den tidigare artikeln.

Detta avvisar Sara Kopparberg och tar starkt avstånd ifrån påståendena.

– Vi har inget intresse av att smussla och vi har ingen egen agenda, det handlar om att genomföra politiska uppdrag. Vi tar fram en detaljplan utifrån ett politiskt beslut och jobbar för att genomföra dessa, säger hon. 

Hushöjder är ”en vetenskap”

Sara Kopparberg menar att diskussionen om husens höjd delvis bygger på ett missförstånd.

– Hur man mäter hushöjder är en hel vetenskap, säger Sara Kopparberg.

Den så kallade plankartan som finns i början av en planprocess är en skiss – som efter hand får fler och fler detaljer. Kartan för Apelvägen har genomgått förändringar, men varken höjden eller volymen i förslaget har för den skull förändrats, menar Kopparberg.

– Vi har justerat plankartan, men höjden eller volymen i förslaget har inte justerats eller ändrats någonting, säger Sara Kopparberg.

Vill man veta hur högt husen kommer bli så ska men, enligt Ida Olén, chef för detaljplaneringsenheten, titta på Coophuset vid Strandtorget.

– Husen som kommer ligga längs med Tyresövägen kommer ha samma höjd som huset där Coop ligger. De husen utgår också från samma marknivå, så Coophuset är en bra referenshöjd för att bättre förstå skalan i planförslaget.

”Svårt att förstå plankarta”

Intresset för Apelvägen har varit stort bland medborgarna, berättar Ida Olén.

– Många tycker om att tycka till, och det är kul, men det kan också vara svårt att hålla isär olika delar och versioner av förslaget, säger Ida Olén.

Även hon påpekar att planprocessen kan vara svår att förstå.

– Gemene man kan ha svårt att förstå plankartan. Därför finns det också andra handlingar som ska komplettera och visa på konsekvenser och hur olika avväganden gjorts tydliga, till exempel planbeskrivningen, illustrationer och utredningar, säger Ida Olén.

Detaljplanen för Apelvägen fick i måndags tummen ned av politikerna och kommer därför bearbetas igen före ett beslut kan tas.