Fortsatt öppet. På Internationella engelska skolan i Jakobsberg fortsätter lektionerna på plats. "Det finns så klart elever som gärna hade sett distansundervisning, men de allra flesta tycker att det är jättebra", säger rektor Sara Viljosson. Foto: Mostphotos/Mikael Andersson

Fortsatt undervisning på plats för högstadieelever

För att undvika coronaträngsel har regeringen gjort det möjligt för högstadieskolor att undervisa på distans. Men för Järfällas elever är det fortfarande den fysiska skolbänken som gäller i första hand.

  • Publicerad 12:08, 12 jan 2021

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har kallat möjligheten till distansundervisning för ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridningen. Verktyget ska dock endast plockas fram "om övriga åtgärder inom ramen för ordinarie regelverk är uttömda", enligt regeringen.

Och på skolor runtom i Järfälla infann sig högstadieeleverna som vanligt i början på veckan.

– Vi har följt de riktlinjer som vi fick. Där står det väldigt tydligt i sista paragrafen att utbildningen ska bedrivas i skolan så långt det är möjligt, säger Sara Viljosson, rektor på den fristående Internationella engelska skolan i Jakobsberg.

Olika förutsättningar

Även på Järfällas andra fristående skola med högstadieelever, Vittra Jakobsberg, hålls lektioner som vanligt.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla beslöt i slutet av förra veckan att högstadieelever inte helt skulle övergå till distans- och fjärrundervisning, efter att ha diskuterat saken med Smittskydd Stockholm.

"Omfattningen och hur skolorna går över till distans- och fjärrundervisning avgör respektive skola utifrån förutsättningar och i samråd med huvudman", skriver Järfällas barn- och ungdomsdirektör Annika Ramsell i en kommentar.

"Behöver ha ett utbrott"

På både Kvarnskolan och Björkebyskolan var det på måndagen undervisning på plats som gällde.

Likaså på Internationella engelska skolan. För att ställa om till distansplugg menar rektor Sara Viljosson att det skulle krävas ett regionalt utbrott i stil med det som hände i december. Då rekommenderade smittskyddsläkaren i Stockholms län att samtliga högstadieelever skulle undervisas på distans fram till avslutningen.

På Internationella engelska skolan har vidden av smittan stannat vid enstaka fall, uppger Viljosson.

Gäller sedan den 11 januari

Från och med i måndags kan landets högstadieskolor besluta att använda fjärr- eller distansundervisning på samma sätt som gymnasier sedan tidigare tillåts göra.

Syftet är att undvika trängsel i skollokaler och kollektivtrafik.

Fjärr- och distansundervisning ska endast användas om det krävs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som rör covid-19.

Eleverna har rätt till skolmat även vid fjärr- och distansundervisning.

Regeringens beslut omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Visa merVisa mindre