Fortsatt strid om rivning vid Norr Mälarstrand

Ett nytt nej. Men Lärarförbundet tänker på nytt överklaga beslutet om nobbad rivning vid Norr Mälarstrand. Nu har de också tagit fram ett ersättningsförslag.

  • Publicerad 14:27, 13 nov 2020

Det är på John Ericssongatan 4, granne med Markeliushuset, som det grönklassade huset finns. Lärarförbundet äger det genom fastighetsbolaget Gemfast. Men sedan 2018 har det stått tomt på grund av rasrisk då hela husets konstruktion består av så kallad aluminatcement och håller på att vittra sönder.

Därför vill de riva och bygga nytt och hänvisar till flera gjorda utredningar där det anges som bästa alternativet.

Men förslaget har stött på protester från närboende och andra instanser.

Beskedet: Hus vid Norr Mälarstrand får inte rivas

Och tidigare i år sa stadsbyggnadsnämnden nej, bland annat för byggnadens och områdets kulturhistoriska värden.

Även länsstyrelsen har sedan dessa nobbat rivningsansökan.

S ville godkänna rivning på Norr Mälarstrand: "Enda alternativet"

Att det kostar mer att renovera, cirka 97 miljoner jämfört med cirka 79 miljoner för rivning och återbyggnad, är inte skäl nog för att godkänna rivningen menar myndigheten. Fastighetsägaren har även hänvisat till att renovering skulle vara kopplat till stora säkerhetsrisker, men länsstyrelsen anser inte att de visat det ”tillräckligt tydligt”.”

Inte heller att fastighetsägaren har lämnat in en illustration på hur ett eventuellt nybygge, som ska efterlikna dagens hus, blidkade myndigheten.

Stoppad rivning på Kungsholmen överklagas

Men helt avgjort är det inte än. För nu har ärendet överklagats igen – till mark och miljödomstolen.

Linda Köpper Lundberg på Savills, som representerar fastighetsägaren, hoppas att ärendet prövas i domstolen innan årsskiftet. Hon betonar att deras expertutlåtanden anger att byggnaden är utdömd och inte bör renoveras på grund av bland annat risk för personskador samt att deras plan är att ersätta huset med en liknande byggnad. 

”Det är helt uteslutet att föreslå en modern byggnad. Vi är mycket angelägna om att bevara de arkitektoniska värdena. Förslaget innebär i princip att återskapa en likadan byggnad som står där idag för att bevara stadsbilden”, skriver hon i ett mailsvar. 

NYTT. Så här vill fastighetsägaren ersätta dagens hus. Foto: Per Brandt/Draken arkitektur

Byggnaden

Fågelbärsträdet 12 byggdes 1931–32 efter ritningar av Gustaf Birch-Lindgren.

Fastigheten är grönklassad och i kvarteret finns ytterligare fem grönklassade byggnader, tre gulklassade byggnader samt en blåklassad fastighet, Markeliushuset eller Kollektivhuset, ritat av SvenMarkelius, som är byggnadsminne.

Fastighetsägaren vill ersätta dagens hus med ett liknande, med samma antal våningar och 2-3 lägenheter på varje våningsplan.

Källa: Stockholms stad/Savills

Visa merVisa mindre