Trygghetsmätning. Kommunpolis Alexander Antonian i Danderyd kommenterar Danderydsbornas svar i trygghetsmätningen för 2020. Foto: Jens Kassnert

Fortsatt oro för inbrott i Danderyd

Antalet inbrott i Danderyd har sjunkit sedan toppmätningen 2018. Trots trendbrottet upplever fortfarande många Danderydsbor en oro kring inbrott, visar polisens trygghetsmätning.

  • Publicerad 17:01, 28 sep 2020

Det är fortsatt stor oro kring inbrott i Danderyd, trots att antalet anmälda inbrott sjunkit sedan toppmätningen 2018. Då anmäldes 20 inbrott per 1000:e hushåll. De senaste siffrorna visar att det sedan sjunkit till 8,8 per 1000:e hushåll.

Förra veckan kom polisens trygghetsmätning för Stockholms län, där 772 personer i Danderyd har svarat i en enkätundersökning. Tolv procent svarar att de utsatts för en stöld, och var femte person att det har skett i deras bostad.

Kommunpolis Alexander Antonian berättar att polisen jobbar med frågan.

– Vi har sett att trenden med anmälda inbrott har minskat i Danderyd, efter att vi toppade statitistiken 2018. Oron sitter kvar, och det jobbar vi med, säger han till Mitt i Danderyd.

Känner sig trygga kvällstid

Polisens trygghetsmätning innefattar en mängd frågor, och görs i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer.

Var tionde person i Danderyd menar att de har ett problem med stökiga grannar. Ungefär varannan att nedskräpning och dålig belysning är ett problem.

En procent uppger att de utsatts för fysisk våld, och varannan av dessa av en obekant person. Sex procent uppger att de utsatts för skadegörelse av något slag.

Överlag upplever Danderydsborna att de känner sig trygga kvällstid, 77 procent, jämfört med Stockholms län där 66 procent svarar samma sak.

– 99 procent uppger även att de inte blivit utsatta för våld det senaste året. Det är väldigt positivt, säger kommunpolis i Danderyd, Alexander Antonian.

Grannsamverkansbilen har stått still

På frågan hur polisen ska arbeta mer med den upplevda tryggheten kring inbrott, med andra områden, berättar Antonian att de fortsätter sitt förebyggande arbete med Danderyds kommun.

– Vi fortsätter vårt vaktjobb, åker ut på ärenden, och mellan det jobbar vi brottsförebyggande i de områden där vi ser problem, säger han och tillägger:

– Under coronapandemin har Grannsamverkansbilen fått stå stilla. Det hoppas vi komma igång med under hösten.