SMITTAN ÖKAR. Smittan i Väsby ökade till 154 smittade under vecka 13. Foto: Mostphotos

Fortsatt ökning av covid-19 i Väsby

Efter en mindre nedgång vecka 12 ökar nu antalet nya fall av covid-19 i kommunen igen. 154 Väsbybor testade positivt under vecka 13 mot 122 fall veckan innan.

  • Publicerad 16:45, 8 apr 2021

Vi har använt de vacciner som vi har och vi har fokuserat på rätt grupper för att få en effekt så fort som möjligt.

Totalt har 3 603 Väsbybor bekräftats smittade sedan pandemin bröt ut.

Inga nya dödsfall har dock rapporterats de senaste två veckorna. Sammanlagt har 101 personer i Väsby avlidit till följd av covid-19 fram till den 4 april. Av dessa har 70 haft omsorg (52 bodde på äldreboende och 18 hade hemtjänst).

Antalet dödsfall har varit få i flera veckor, en förklaring är sannolikt att så gott som alla på Väsbys äldreboenden nu har fått vaccin.

Totalt har 4 449 Väsbybor fått första dosen vaccin. Det motsvarar 12,5 procent av de vuxna invånarna.

1 872 personer, 5,2 procent, har även har fått andra dosen.

Bra vaccinationseffekt

På torsdagens presskonferens med bland andra Folkhälsomyndigheten förklarade statsepidemiolog Anders Tegnell att smittspridningen är fortsatt hög i Sverige och att belastningen på iva är tung, nästan på de höga nivåer som var före jul.

Antalet avlidna har däremot sjunkit och stabiliserat sig på en relativt låg platå. Det visar att Sverige har haft en bra vaccinationseffekt, menar Anders Tegnell.

– Vi har använt de vacciner som vi har och vi har fokuserat på rätt grupper för att få en effekt så fort som möjligt, säger han.

Sällsynt biverkning

När det gäller Astra Zenecas vaccin följer man Europeiska Läkemedelsmyndighetens ställningstagande, där man menar att syndromet med koagulationsstörningar är en biverkan.

Det är en biverkan som är allvarlig, men väldigt sällsynt, förklarar Anders Tegnell.

– Risken ligger mellan 1 på 10 000 och en på 100 000. Vi tittar på underlaget från EMA och ser om det kommer att påverka hur vi använder Astra Zenecas vaccin, säger han.

Personer över 65 år rekommenderas fortfarande att ta vaccinet, i denna åldersgrupp har denna biverkan inte rapporterats, enligt Tegnell.

– Däremot finns det en påtaglig risk med covid-19 för de åldersgrupperna, säger Anders Tegnell.

Rekommendationen för Astras vaccin ligger därför kvar, med fortsatt paus för dem som är yngre än 65 år.

Eftersom smittspridningen ökar i de flesta regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att de åtgärder med begränsningar i handeln som infördes den 6 mars för att minska trängsel och risken för smittspridning behöver förlängas till den 2 maj.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning och belastningen på vården är att hålla avstånd. Och insatser som minskar trängsel underlättar för människor att följa rekommendationerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Covid-19 i Upplands Väsby vecka 13

Antal nya bekräftade fall i Upplands Väsby: 154

Antal avlidna sedan pandemins start (t.o.m 4/4): 101

Andel vaccinerade över 18 år, en dos: 12,2 procent

Andel vaccinerade över 18 år, två doser: 5,2 procent

Källa: Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre

Coronautvecklingen i Väsby över tid

Antal nya bekräftade fall i Upplands Väsby, vecka för vecka:

Vecka 13: 154

Vecka 12: 122

Vecka 11: 153

Vecka 10: 96

Vecka 9: 80

Vecka 8: 105

Vecka 7: 76

Vecka 6: 67

Antal smittade sedan pandemins start: 3 603 personer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre