Brottsutsatt. I Handen skedde flest ungdomsrån 2019, något som kommunen nu arbetat för att minska. Foto: Sacharias Källdén

Fortsatt minskning av ungdomsrån i Haninge

Under 2019 låg Haninge i topp i landet sett till antalet ungdomsrån. Sedan dess har kommunen jobbat intensivt för att vända utvecklingen, vilket kan ha gett effekt. Mellan 2019 och 2021 har antalet ungdomsrån minskat med 70 procent.

  • Publicerad 14:55, 5 jan 2022

Samverkan är A och O.

Mitt i har tidigare berättat att fler ungdomsrån skedde i Haninge än i någon annan kranskommun 2019. Då anmäldes närmare 100 ungdomsrån, alltså att minderåriga rånar minderåriga, i kommunen.

Men trenden verkar inte ha hållit i sig och de senaste två åren har ungdomsrånen minskat drastiskt. Under 2020 anmäldes 46 fall och 2021 hade 28 fall anmälts fram till den 15 december.

Sedan 2019 har kommunen arbetat partiöverskridande med Trygghetskommissionen, som består av 15 konkreta trygghetsåtgärder. Fler patrullerande väktare och fältare samt ett uppsökande arbete där man tidigt stöttar ungdomar och placerar de som hamnat i kriminalitet, är några exempel. Det är också vad som ligger bakom den minskande trenden tror kommunalråd Jens Davidson (KD).

– Samverkan är A och O. En omorganisation i kommunen ledde till att vi skapade en säkerhet- och trygghetsavdelning som fått oss att komma bort från stuprörsarbet vi haft tidigare. Nu samlar vi ihop aktörer och samverkar. Det händer inte på en natt, men de senaste tre åren har vi successivt jobbat såhär och nu ser vi att det bär frukt.

I budgeten för 2022 går 20 miljoner till Trygghetskommissionen, vilket är tre miljoner mer än 2021.

Ökning i Sverige

Antalet ungdomsrån mer än fördubblades i Sverige mellan 2015 och 2019, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Haninge hamnade på en andraplats över flest ungdomsrån i landet under perioden, sett till antal invånare.

– Tidigare har man jobbat i kortare projekt. Den modellen funkar inte utan man måste koncentrera sig på insatser under en längre tid vilket vi gjort sedan 2019, menar Jens Davidson.

Pandemieffekt

Under 2020 märktes en minskning av ungdomsrån i de flesta kommuner, vilket kan bero på pandemin då färre rört sig utomhus.

Kan pandemin ha haft någon effekt på Haninges siffror?

– Absolut att det kan ha lite spel i detta, men att gå från 92 anmälda fall 2019, till 46 fall 2020 och 28 fall 2021 är en så pass tydlig trend, som man inte endast kan skylla på pandemin.

Tror du att den sjunkande trenden kommer hålla i sig?

– Jag hoppas att vi ser en fortsatt nedgång. Hur stor den blir är svårt att säga men så länge vi håller i som vi har gjort i snart tre år tror jag att det kommer sjunka.