MYNDIGHETSUTÖVNING. Camilla Eriksson (C) är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka och menar att på grund av den stora mängd myndighetsutövning som nämnden utövar så skulle en så liten del av mötet kunna hållas inför allmän åskådning. Foto: Sofi Sykfont/Anna Z Ek

Fortsatt minskad insyn i Botkyrkas miljö- och hälsoarbete

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möten ska fortsätta hållas stängda för allmänheten. Samtidigt har inga dokument från tidigare möten i år laddats upp för allmänheten att skåda. Något som enligt nämndens ordförande rör sig om en miss.

  • Publicerad 07:00, 28 mar 2021

Sedan knappt ett år tillbaka har miljö- och hälsoskyddsnämnden hållit sina möten bakom stängda dörrar. Anledningen, menade nämnden i april 2020 när beslutet togs, var att minska risken för fel och säkerställa en "god sammanträdesordning" när mötena sker digitalt.

Nu, i mars 2021, föreslog oppositionen att man åter öppnar upp mötena. Men förslaget avslogs av Botkyrkas S, C, MP och KD-majoritet.

Myndighetsutövning

Men miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Camilla Eriksson (C), menar att det inte är något konstigt med beslutet. Det är myndighetsutövning, menar hon.

– När det rör uppgifter som kan drabba en enskild, så går man inte ut med dem offentligt. Uppgifter där barn är inblandade går inte ut offentligt, och det samma gäller företag. Det handlar om att man måste ha respekt för alla, behandla alla lika och inte döma någon i förtid. Även företagen som i det här fallet inte är dömda än, säger hon.

Kan du ändå ha förståelse för att folk, speciellt nu med tanke på situationen i Kagghamra, ändå vill ha full insyn?

– Ja, och jag tycker att öppna sammanträden är bra, med dess öppenhet och transparens. Men i digitala tider när mycket av det vi behandlar gäller myndighetsutövning är det svårt. Därför uppmanar jag alla att läsa protokollen, och ta del av verksamhetsberättelserna på kommunens hemsida.

Men detta möts av kritik från oppositionen.

– När pandemin kom och vi började med digitala möten kunde vi till en början inte hålla öppna möten, men nu vet vi att de tekniska lösningarna fungerar bra, och det är dags att öppna våra möten igen, säger Monica Brundin (V), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, i ett uttalande.

Inga protokoll

Att ta del av vad som har sagts på nämndens sammanträden sedan årsskiftet visar sig också vara svårt. Den 17 mars, fanns protokollen från mötet i januari inte tillgängligt, och för februari fanns inte ens en lista över de punkter som behandlats. Något som Mitt i gör Camilla Eriksson uppmärksam på detta ber hon om ursäkt.

– Det kände jag faktiskt inte till. Jag får be allmänheten om ursäkt och jag ska personligen se till att det blir gjort.

Nu är dock alla dokument ordnade som de ska.